Бързи кредити без доказване на доход

Онлайн бързи кредити без доказване на доход

Вижте най-доказалите се кредитни компании, предлагащи бързи кредити без доказване на доход и кандидатствайте директно за приоритетно одобрение. Подайте заявление тук и очаквайте обаждане за разрешаване на кредита и получаване на парите:

Активната трудова заетост е най-значимия фактор за кредитните институции и той винаги се взима предвид по време на разглеждането на документите на гражданите, когато кандидатстват за различни финансови продукти, в това число и бързите кредити. Тази публикация ще се опита да разгледа различните аспекти в контекста на електронните бързи кредити без доказване на доход.

Всеки кредитен доставчик желае да му бъде доказано, че клиента получава постоянни доходи от трудова заетост, за да отпусне краткосрочен заем. Клиентите, които работят по постоянен трудов договор на пълен работен ден, имат потенциала да плащат навреме месечните си вноски.

Фирмите за бързи кредити в последно време се развиват изключително бързо и гъвкавата политика на някои от тях позволява дори на хора, които нямат работа да получават краткосрочен заем. Това се дължи на факта, че безработните също могат да имат доходи, като пенсии, осигурителни доходи или т. нар. пасивни доходи. Тези доходи макар, че не влизат в категорията на конвенционалните трудови доходи, са вид доходи, които ще ви позволят да погасите задълженията си към тях в уговорения срок.

Краткосрочни заеми

Такива заеми обикновено са краткосрочни и не надвишават размера от 2 000 лева. Тъй като рискът при тях за самите компании е по-висок те ги облагат и с по-голяма лихва. Повечето от кредитните доставчици, които отпускат пари на безработни имат изискване за добра кредитна история. Най-лесно на такива клиенти фирмите отпускат заем, ако вече са теглили от същата фирма и са погасили паричното си задължение навреме.

Във връзка с глобалната криза, все още се измерват високи нива на безработица, според които около 10% от населението не работят. Тези хора разбираемо имат финансови трудности, за да посрещат основните битови нужди на домакинствата си. Банките обаче са мнителни към хората без гарантирани месечни доходи и не се съгласяват да им отпускат парична помощ.

Бързи кредити отпускат заеми на безработни

Компаниите за бързи кредити отпускат заеми на безработни, които работят на непълен работен ден или са със свободни професии. Нямайки регулярни доходи тези хора не могат да получат заем от друго място.

Кандидатствайте за бързи онлайн кредити без нужда от доказване на доход и без поръчител тук:

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.