Бързи кредити Англия

Интересувате ли се от заеми в Лондон? Търсите бързи кредити в Лондон?

В случай, че искате да изтеглите кредит докато сте във Великобритания, е добре да проверите информацията за вашата кредитна история. В случай, че не сте включени в избирателния регистър или не актуализирате информацията за вашия статус, когато се преместите на нов адрес, заемодателите може да ви отказват кредит. Те работят с този списък, за да намалят риска от финансови злоупотреби и да се уверят, че сте лицето, за което се представяте. Уебсайтът www.aboutmyvote.co.uk. дава информация за това как да се регистирате в избирателния регистър, ако живеете на Острова.

Огледайте добре вашите досегашни отношения с банки и кредитни компании, когато искате да получите нов кредит. Финансовите учреждения ще вземат под внимание не само сегашния ви статут, но и предишните ви взаимоотношения с кредитори, включително и за минал период.

В случай, че имате партньор или имате обща банкова сметка или кредит с друг човек или фирма, тяхната кредитна история също ще бъде взета под внимание. Възможно е да бъде проверен кредитния рейтинг и на хората, с които споделяте общо жилище или са живяли там преди. Както става ясно, е добре да получите копие на вашата кредитна история, за да се уверите че лошите данни на някой друг няма да навредят на вашето одобрение. Ако сте разведени, проверете дали банковия статус на бившия ви съпруг/а не влия върху вашия статус.

Добре е винаги да закривате кредитните и дебитни карти, които не употребявате. Значителен брой хора имат по няколко издадени карти, от които на практика използват само 1-2. Много хора не знаят, че всъщност тези многобройни кредитни линии се отразяват на данните им, което може да накара заемодателите да бъдат подозрителни спрямо актуалната сума на дълга ви. Така че, своевременно закрийте картите, които не използвате и се убедете, че не дължите нищо по тях.

 Може да направите някои ходове, за това да подобрите кредитната си история. Заемодателите ще ви дадат по-лесно положително становище на вашата молба за кредит, ако видят, че имате сериозно и отоговорно отношение към вашите парични задължения. Може да повишите кредитния си рейтинг по много начини. Например, ако желаете да ви дадат разрешение за сериозен жилищен заем, но до сега не сте теглили кредити, си открийте кредитна карта за няколко месеца преди да подадете заявление за заем с висока сума. Внасяйте вноските си в точния срок, за да се покажете като отговорен кредитоползвател.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.