Безлихвен кредит до 1000 лв.

Бърз кредит до 1000 лв.

Едни от най-предпочитаните финансови продукти, предлагани от кредитните компании у нас, са спешните авансови заеми и краткосрочните потребителски кредити. Най-търсени са експресните инстантни пари на заем, за които не се начислява лихва. При някои компании това е възможно при всеки първи заем, а при други – при по-малките суми и такива дългове се изплащат за по-кратки интервали, които са известни като „гратисен период“. Каквито и да са условията, едно е неоспоримо, че тези спешни кредити са най-изгодните и най-привлекателните, защото се връщат точно толкова пари, колкото са изтеглени. Другото им предимство, което също не е маловажно е, че за тях е необходим само актуален документ за самоличност, гражданите не се нуждаят от поръчител, обезщетение или залог.

Вижте всички компании, предлагащи бързи и безлихвени кредити до 1000 лв. Вашето искане ще бъде разгледано незабавно, и след одобрение от фирмата, ще си получите парите:

Кредитини компании за кредити  до 1000 лв.

Вивус

– Кредитното дружество не изисква никакви външни гаранти, като например поръчителство и предлага финансова подкрепа в труден момент.

– Когато гражданите теглят за първи път кредит, той е без лихва.  Гражданите изплащат в края на погасителния период стойността на изтегления заем без никакво оскъпяване от допълнителни разходи от рода на лихвени проценти, такси и комисионни.

– Максималната стойност на инстантните пари до заплата, които могат да бъдат да бъдат получени е 700 лева

– Бързите потребителски заеми достигат до 2 000 лева.

– Крайният срок за издължаване на средствата, отпуснати на заем е 12 месеца.

– Спешният кредит до заплата не изисква гаранция, поръчителство или обезпечение.

– Сигурни пари на заем за по всяко време на денонощието, 7 дни в седмицата и навсякъде – кредита може да се получи от всяко мобилно или фиксирано устройство, което поддържа Интернет.

– Един от най-динамичните и надеждни канали за трансфер на пари в България.

– Становище с решението на фирмата се получава до 15 минути.

 

Смайл Кредит

– Без допълнителни и оскъпяващи разходи като такси, лихви и комисионни.

– Решението дали една апликация е одобрена или не се получава едва до 20 минути.

– Компанията отпуска гъвкави заеми до заплата на стойност между 50 и 500 лева и бързи потребителски заеми от 600 до 1 500 лева.

– Времето за погасяване на задълженията е в интервала от 90 дни до 2 години.

– За повече информация сайтът на компанията е: https://smilecredit.bg.

 

Провидент

– Спешните пари се отпускат за непредвидени разходи и могат да получат одобрение, когато са на стойност между 200 и 2 500 лева, а погасителните ежемесечни вноски са минимални.

– Експресни изцяло онлайн заеми без необходимост от поръчителство, които се погасяват за времето до 60 седмици.

– Целият процес по подаване на апликацията, получаване на становище и трансфер на паричните средства става дистанционно и е максимално ускорен и улеснен.

– Гражданите не се нуждаят от външен гарант като обезпечение или залог.

Безлихвен кредит до 1000 лв.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.