БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

Интересувате ли се от БАНКОВИ ГАРАНЦИИ?

В случаите, когато се налага да се обезпечи определена форма на финансиране, на даден аванс, на приета поръчка и пр., често се прибягва до гаранция от страна на банките пред заинтересуваните предприятия или ведомства. С издаването на гаранцията банката поема условно задължение, което става ефективно обикновено при неизпълнението на определени задължения от една от страните. С гаранцията банката изразява готовност да плати задълженията на свой клиент (наредител) при определени условия, като с това тя му отпуска и т. нар. авалов кредит.

От тук потребителите могат да кандидатстват за т. нар. авалов кредит:

Банковите гаранции са неотменями задължения за плащания, които не могат да се изменят или оттегляг без съгласието на страните.

В банковите гаранции се посочва каква сума следва да се плати от банката, при какви условия ще стане изплащането и в какъв срок е валидна гаранцията. За най-употребяваните видове гаранции са приети международно признати форми. Банките обаче, като поемат ангажимент за плащане, не са длъжни да се съобразяват нито с тези форми, нито с договорените от страните по сделката текстове на гаранциите. Поради това още по време на сключване на договора между страните или само бъдещият наредител — се консултират с банката на каква гаранция могат да разчитат от нейна страна, ако вече наредителят не е получил кредитна линия по авалов кредит, в който са посочени случаите, при които банката би издала гаранции в негова полза.

БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.