Банки с най-ниски лихви по кредитите

Банки с най-ниски лихви по кредитите – как да намерим изгодна оферта?

Интересувате се от най-изгодните кредити?

Безпорно най-изгодни и най-привлекателните оферти на кредитния пазар са тези с 0% лихва. Те се отпускат на нови клиенти и се наричат безплатни, защото връщаме точно толкова, колкото сме изтеглили. Когато търсим първи безплатен заем, си струва да разгледаме само онези оферти, които напълно отговарят на нашите очаквания. Нека внимателно да разгледаме дали първият кредит е безплихвен, колко време ще трябва да го погасяваме (обикновено заемите от този вид се отпускат за 30 дни ) и максималния размер на кредита (обикновено е до 500 лв, но в някои случаи може да бъде и 1000 лв.).

Размишлявайки върху това как да изберем най-добрата оферта, нека потърсим и информация за заемодателя, от който възнамеряваме да вземем пари (можем да проверим уебсайта му в интернет или да прочетете мненията на клиентите за дадения кредитор),

Ако искате да получите първия си кредит безплатно, разгледайте работното време на заемодателя, наличността на кредитни консултанти и колко бързо се обработват заявленията. Ако имаме сметка в същата банка като заемодателя, парите от заема могат да бъдат в нашата сметка в рамките само на няколко минути след подаване на заявлението и получаване на одобрение.

Както вече споменахме, първият кредит получаваме само ако кандидатстваме за кредит за първи път на уебсайта на дадения кредитор. Ако вече сме ползвали безвъзмездно първия заем, този път, в допълнение към сумата, която сме заели, ще трябва да платим някои административни такси, да покрием разходите за застраховка на кредита, ако има такава и т.н. Общата стойност на кредита винаги може да бъде проверена на уебсайта на заемодателя с кредитните вградени калкулатори.

Освен това, независимо дали първият заем е безплатен, зависи и от конкретния кредитор, някои банкови и небанкови дружества не предлагат безплатен първи заем.

Безспорното предимство на първия безлихвен кредит е, че можем да кандидатстваме за няколко такива кредита едновременно. Важно е обаче да не забравяме да го правим отговорно, т.е. да бъдем сигурни, че ще можем да върнем договорения дълг в определения срок.

Не забравяйте, че само първият кредит е напълно безплатен. Ако отново кандидатстваме за подобен ангажимент, е добре да проверим всички свързани разходи!

Безплихвен първи заем – какво означава това?

Банките и кредитните компании непрекъснато рекламират своите оферти и условия, при които дават първи безплатен кредит, така че повече хора да могат да се възползват от този вид финансова подкрепа.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.