Банки сравнение

Как се прави между различните банки сравнение?

Ако желаете да усвоите изгоден ипотечен кредит, не се спирайте на първата банка или кредитна компания, която са ви препоръчали. Нерядко се срещат банкови и небанкови дружества с несправедливи практики. По тази причина е добре да откриете доставчик на ипотечни кредити, който може да отговори на вашите искания и потребности и да ги задоволи.

Първо, е добре да си изясните какъв ипотечен заем желаете: с регулируем лихвен процент или фиксиран. Кредитите с променливи тарифи обикновено се покачват след определен интервал от време. Така че, месечната ви вноска също ще нарастне с повишаването на лихвените нива.

Кредитите с непроменлив лихвен процент с по-дълъг период на изплащане са с по-високи лихвени нива, в сравнение от ипотеките за по-кратък период. Това е първия лакмус. Така че, е добре да сте наплъно убедени, че сте се доверили на надежден доставчик по кредити.

Извършването на сравнение на разходите и споразумяването на лихвения процент с дружеството може да ви осигури по-изгодна крайна цена на заема.

1. Препоръки от близки. Най-добрият начин да разберете кой е истински добър кредитодател, е като потитате ваши близки или роднини. Така никога не може да сбъркате. Друга опция е да се допитате до местните банкови дружества да ви препоръчат добър заемодател. Допитайте се до вашия финансов съветник, който също може да ви насочи към някои надеждни и сигурни доставчици. Накрая винаги ги питайте „защо“ и филтрирайте информацията, за да сте сигурни, че кредитора, към който ви насочват отговаря точно на вашите желания и потребности.

2. Сравнение на продуктите при различните банки. Сравнението на продуктите на кредитния пазар у нас е най-важно, когато искате да кандидатствате за ипотечен заем. Можете да посетите форумите, страниците на уебсайтовете и социалните медии, за да разберете за опита, който хората са имали с компанията. Освен това, по този начин можете да проверите репутацията на заемодателя и общественото мнение.

2. Осъществяване на срещи. Не показвайте неувереност, тъй като служителите използват утвърдени маркетингови практики и това вас изобщо не бива да ви притеснява. Голяма част от кредиторите целят единствено да ви продадат някакъв кредитен продукт, така че очаквайте да направят големи обещания. В крайна сметка, най-добре е да се спрете на доставчика за ипотечно кредитиране, от който получите най-прозрачна и ясна обратна връзка. Най-добре е да ги попитате всички детайли във връзка с кредита в писмен вид или по електронна поща.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.