Банки работещи с лошо цкр

Интересувате ли се от банки, работещи с лошо цкр?

Може би, много от вас се питат към кого да се обърнат ако банките не дават пари поради влошена кредитна история. Добре е да се знае, че не винаги причината за просрочията на стари дългове е по вина на клиента. Не са редки случаите, когато банките не предоставят информация за погасения заем навреме на ЦКР и дълговете, макар и изплатени фигурират като непогасени задължения.

   

Кредити за лица с лошо ЦКР

  Когато оценяват поведението на един кредитополучател, банките може да считат този несъществуващ дълг за финансова тежест за портфейла на гражданина.  Те може да отхвърлят кандидатурата, също така, считайки, че клиентът има твърде  малко опит на настоящата си позиция в последната работа. На момента се оценява отрасъла, в който лицето работи и търсенето на професията. В края на краищата е важно да се изчисли колко бързо клиентът ще си намери работа, ако я загуби. Така той ще се превърне в един от многото хора с лошо цкр, които носят проблеми на банката. За да се доближите до желания заем, проверете кредитната си история и оценете кредитния си статус. Има банки и брокерски компании, които правят това. По принцип можете да го направите сами као пуснете заявление по образец в ЦКР. (Като съвет, винаги трябва да поръчате сертификат от банката относно пълното погасяване на кредита в края на погасяването му). Освен това, трябва да плащате своевременно вашите глоби, осигуровки, данъци, комунални услуги и сметки към мобилни оператори. Ако банката иска да разбере какъв е вашия кредитен рейтинг, тя може да се свърже с ЦКР, който е специализираният орган, поддържащ електронната картотека на длъжниците. Тъй като ЦКР, също така, предоставят информация на кредитните организации, можете да създадете нова кредитна история, която банките ще вземат предвид при анализа. Цените на кредитите за хора с лошо цкр са много по-високи, така че не си струва да взимате голяма сума, докато не изчистите вашата кредитна история. Краткосрочните заеми за хора с лоша кредитна история са идеални за демонстриране на засилена финансова дисциплина. В заложна къща можете да получите заем срещу залог. Това също е изход от ситуацията, но кредитната история не се променя в същото време, тъй като заложните къщи не прехвърлят информацията за погасяването на вашия заем в ЦКР.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.