Кредити за малък и среден бизнес

Банките предлагат повече кредитни продукти на юридически лица, отколкото на индивидуални предприемачи. В този пост ще ви запознаем с опциите за банков кредит за малък и среден бизнес. Видове заеми за юридически лица Юридическото лице в сравнение с индивидуалния предприемач е по-надежден кредитополучател от гледна точка на банката. Юридическите лица

Виж

Икономическа обосновка за кредит

Как да получите заем за новосъздаден индивидуален предприемач? Ако предприемач, който работи от известно време, може да потвърди своята платежоспособност с финансови отчети, тогава възниква въпроса как да получи заем за развитието на новосъздаден бизнес от индивидуален предприемач? За банките такъв кредитополучател носи рискът от невъзвръщане на отпуснатите средства. Тук

Виж

Кредити за малък бизнес

Как да получа заем от банка като индивидуален предприемач? Банките не са склонни да отпускат заеми за малък бизнес, тъй като им е трудно да потвърдят редовния доход и да го прогнозират за следващите години, в следствие на което е трудно да се определи степента на риск. Индивидуалният предприемач като

Виж

Как да изтегля кредит

Как можете да получите онлайн заем от небанково дружество? Самият процес е изключително лесен и бърз: Избирате сумата, която искате да ви бъде преведена. Попълнете заявлението, като знаете всички условия за достъп до кредитната линия. Изберете начина, по който искате ва ви бъдат отпуснати средствата. Това може да стане с

Виж

Кредит срещу складови запаси

Може би, когато чуете израза кредит срещу залог, се чудите за какво става въпрос. Този заем е финансов ангажимент, който може да бъде интересна алтернатива на потребителските кредити. Обезпечените заеми могат да се използват от хора, които не могат да разчитат на банковите оферти за финансиране за изпълнението на техните

Виж

Револвиращ кредит

Интересувате ли се от револвиращ кредит? Револвиращият кредит се отличава с някои основни характеристики. В тази публикация ще разгледаме основните му предимства и недостатъци. Предимства Не е необходимо весик път да се кандидатства отново. Спестява ви ценно време. Позволява ви достъпен, бърз и лесен начин да получите пари в брой чрез

Виж

Промоции кредити

Интересувате ли се от промоции кредити? Офертите и промоциите, намаленията и специалните условия, предлагането на кредитни продукти и интересни предложения за сферата на кредитирането за частни и физически лица е един много динамично развиващ се дял от финансовия пазар у нас. Те се предлагат от банкови и небанкови финансов организации. 

Виж

Кредит без залог

Знаете ли какво представлява кредит без залог? Животът е това, което ни се случва, без да сме го планирали. Това се отнася и за разходите, които възникват без да сме ги планирали. Тук на помощ идват кредитните институции и заложната къща, в които предлагайки залог или недвижимо имущество разликата в

Виж

Разсрочване на кредит

Интересувате ли се от разсрочване на кредит? “Имам много кредити” Значителен брой от хората са с по повече от един, малки кредити, които  повечето случаи са бързи или потребителски. Разлика между преструктуриране и предоговаряне Друг вариант за улесняване изплащането на задълженията е възможността за преструктуриране на кредит. За да се преструктурира

Виж

Погасителен план калкулатор

Знаете ли какво е погасителен план калкулатор? Кредитният онлайн калкулатор се използва от потребителите, за да могат лесно и бързо да правят сравнение на погасителен план с равни месечни вноски или с намаляващи погасителните вноски, както и лихвите във всички банкови и небанкови кредитни дружества. Необходимо е само да се

Виж