ЦКР давност

Лошо цкр давност

Данните за неизплатените и всички нови заеми ще се съхраняват в електронната база данни на Централния Кредитен Регистър в продължение на 4-5 години. Освен това срокът се изчислява отделно за всеки договор за кредит – от момента, в който един кредитор направи последни промени в историята на едно физическо лице, например, че заемът е изплатен.

Имайте предвид, че банките и кредитните компании обръщат особено внимание на кредитната ви активност през последните две до три години.

Как изглежда идеалната кредитна история?

Идеалната кредитна история е относително понятие. След като проучи вашата финансова история в ЦКР, една банка или фирма може да ви отпусне пари, докато друга може да откаже. Просто всеки кредитор има собствена система за оценка на надеждността на кредитополучателите.

Шансовете ви да получите одобрение се увеличават, ако периодично теглите заеми и ги връщате внимателно. За една банка това е по-добър знак за вашата надеждност, отколкото пълната липса на заеми през последните години.

Ако имате неизплатен заем, който изплащате редовно и навреме, най-вероятно ще бъдете одобрен за друг. Основното е да прецените реалистично силните и слабите си страни и да не взимате нови заеми, когато е трудно да изплатите старите.

 

Колко често се актуализира кредитната история?

По закон кредиторите са длъжни да предоставят всякакви актуализации на ЦКР в рамките на три работни дни. Например, ако сте затворили заем за кола в понеделник, банката ще трябва да информира за това Регистъра не по-късно от сряда вечерта.

 

Централен кредитен регистър давност

Ако сте изплатили дълговете си, записите за тях ще останат в кредитната ви история за 4-5 години от датата на последната актуализация. Най-важното за кредитната история е липсата на системни забавяния на плащанията за дълго време. Малко вероятно е няколко закъснения за няколко дни да доведат до отказ.

Документи за потребителски кредит

Какви условия трябва да бъдат изпълнени, за да получите заем?

Всяка заложна къща кредитна компания или банка определя свои собствени правила. Например, за да получите заем в заложна къща, достатъчно е да покажете личната си карта и да оставите нещо ценно като обезпечение. За потребителски заем небанково дружество обикновено се нуждаете само от лична карта, като заемът дори може да бъде отпуснат онлайн. Банката, преди да ви даде заем, особено за голяма сума, може да постави много повече условия. Но има няколко общи изисквания.

Предоставете необходимите документи

Има само два задължителни документа: документ за самоличност, с който да докажете, че сте гражданин на РБ и имате регистрирано местожителство и заявление за заем.

Когато кандидатстват за онлайн заем, личната ви карта трябва да бъде преснимана и снимката да се вижда ясно. Това е необходимо, за да не могат измамниците да получат заем чрез чужди документи.

 

Бъдете внимателни, за да не се озовете в капан!

Банките може да изискват доказване на доход или други документи, потвърждаващи финансовата ви платежоспособност. Пълен списък с документи можете да намерите на уебсайта на кредитора или в неговия офис.

 

Отчетете размера на доходите си

Не винаги е необходимо да документирате своята заплата, пенсия, издръжка или стипендия, но обикновено трябва да докажете доходите си. Това определя максималния размер на заема. Колкото по-висок е доходът ви, толкова по-голям  кредит можете да изплатите.

Ако имате поръчители, сте готови да заложите имущество или да се застраховате в полза на банката, тогава размерът на заема, може да бъде още по-голям. В крайна сметка банката в този случай е по-малко рискова.

 

Направете застраховка

Често в договорите за заем има клауза, която ви задължава да застраховате обезпечението, живота или здравето си. Не сте задължени по закон да го правите, но застраховката ще помогне за намаляване на възможните кредитни рискове, като например запазване на ипотекираното си имущество, ако внезапно загубите работата си и не можете да изплатите заема си. С такава застраховка банката може да ви предложи по-изгодни условия по отношение на размера на кредита, срока или лихвения процент. Дори ако банката предлага кредит със застраховка живот, тогава тя е длъжна да предложи алтернативен вариант за кредит без застраховка, но при условия, съпоставими по размер и срок на погасяване. Можете да откажете да закупите застрахователната полица, но тогава условията за заема ще се променят.

Договор за потребителски кредит

Когато трябва да направите голяма покупка и нямате достатъчно спестявания, потребителският заем може да бъде логично решение на проблема. С този пост ще разкажем откъде можете да го вземете и как да съставите договор, за да не се превърне с времето в проблем.

Потребителският кредит ви носи пари, които заемате от банка, за да купувате стоки и услуги за себе си или семейството си. Потребителски заем се отпуска само на физически лица, т.е. не може да се отпуска на фирма.

Освен това има потребителски заеми от кредитни компании. Те могат да бъдат взети от небанкови финансиращи организации. Всъщност те са като традиционните банкови заеми, но условията на този вид финансови услуги могат да бъдат много различни.

 

Какви са видовете потребителски кредити?

Те могат да бъдат разделени по няколко критерия:

 

Целеви и нецелеви потребителски кредит

Потребителският заем може да се вземе както за конкретна покупка – целеви, така и без уточняване на предстоящи разходи, т.е. нецелеви. Нецелевите потребителски заеми са с фиксиран или плаващ лихвен процент. Например, ако кандидатствате за потребителски заем за стоки, това е целеви заем. това е целеви кредит като сумата се отпуска за закупуването на конкретен продукт. Обикновено тстоковия кредит е краткосрочен и може да се предлага с или без оскъпяване, тъй като съществуват и много партньорски програми.

 

Обезпечен и необезпечен потребителски кредит

Когато теглите заем за голяма сума, банката обикновено се нуждае от допълнителни гаранции, че ще го върнете. Заемът често е обезпечен с някаква гаранция като кола или друго имущество. Тази гаранция може да бъде предложена и от други лица. Ако вещта е заложена на банката, можете да продължите да я използвате, но не можете да я продадете или подарите. Освен това банката може да поиска да я застраховате. От друга страна, лихвата по обезпечените заеми обикновено е по-ниска от тази по необезпечените.

 

Краткосрочен и дългосрочен потребителския кредит

Това разделение на потребителските заеми е много условно. За кредитните компании краткосрочният заем се счита за до 30 дни („кредит до заплата“), а за банките краткосрочните заеми са до една година. Терминът силно влияе върху лихвите по заемите. Обикновено колкото по-дълъг е срокът, толкова по-нисък е процентът. Но не винаги – трябва да проучите условията на избраната от вас финансираща организация.

Бизнес план за отпускане на кредит

Как да започнете бизнес: започнете с вашия бизнес план

Вече сте разработили и описали стратегия за развитие на вашия бизнес. Това означава, че е дошло време да изчислите всичко подробно. Инструкциите стъпка по стъпка ще ви помогнат с това: как да напишете перфектния бизнес план.

Бизнес планът е подробно описание на вашия проект с изчисления и перспективи за следващите няколко години. Необходим е на потенциални инвеститори или кредитора, от който ще кандидатствате за заем. Той може да ви послужи още пред партньори, посредници, вашият екип и в крайна сметка на вас самия, като създател на проекта.

Бизнес планът обикновено се пише от три до пет години предварително, но можете да го направите и за една година напред, тъй като икономическите условия се променят бързо.

Основната задача на бизнес плана е да убеди потенциалните партньори или заемодателя, че това е интересен проект по отношение на инвестицията, който ще изплати вложените пари и усилия.

Правейки собствен бизнес план, вие ще можете да изберете вида на бизнеса,  подходящата геолокация във вашия град, да оцените конкуренцията и да получите прогноза за доходите. Опишете необходимите параметри и оформете готов документ, който само ще трябва накрая да се отпечата. Ако имате нужда от заем, с този документ можете да отидете направо в една от банките.

Ако имате собствена необичайна бизнес идея, можете сами да съставите бизнес план.

Бизнес планът включва описание на продукт или услуга, пазарен анализ, производствен план, организационната структура на вашата компания, маркетингова стратегия за популяризиране на продукти и финансов план, който обобщава всички основни изчисления. Бизнес планът трябва да отговори на следните въпроси: колко пари са необходими за стартиране на проекта и за колко време ще се изплати?

В началото на бизнес плана се прави резюме, но вие ще го напишете в самия край. Това е обобщение на целия документ – изводите, които ще направите въз основа на подробни изчисления. След като прочетат резюмето, инвеститорите или банката/кредитната компания решават дали да проучат допълнително вашия план или да не отделят време за него.

Този елемент включва кратко описание на проекта и неговите конкурентни предимства, информация за потенциални клиенти и партньори. Опиште как ще продавате своя продукт или услуга и как ще го рекламирате. Посочете какъв вид начален капитал ви е необходим и от къде планирате да го получите. Опишете ключовите етапи в развитието на проекта и не забравяйте да включите неговия период на изплащане и планирана рентабилност.

Детска спестовна сметка

Финансови услуги за деца и техните родители

Това, че детето ви е под 18 години, не означава, че не може да се възползва от предимствата на финансовите услуги. Банките и застрахователните компании предлагат различни предложения за деца и техните родители: специални депозити, сметки, младежки карти и застрахователни полици. Разбираме какви са техните предимства с този пост.

До 14-годишна възраст, докато детето няма лична карта, родителите, настойниците или други законни представители могат да организират финансови услуги на негово име. Например, за да сключат застраховка за син или дъщеря, те ще се нуждаят от собствен документ за самоличност и акт за раждане на детето.

От 14 до 18 години много финансови транзакции са достъпни за тийнейджър. Например, ако родителите вече са открили депозит на негово име, детето може да го допълни или да изтегли лихва от него. Ако тийнейджър иска да открие собствен акаунт или да получи лична дебитна карта, той ще се нуждае от писменото съгласие на пълнолетните, които отговарят за него: родители, осиновители или настойник.

Нека разгледаме какви услуги на банките и застрахователните компании ще помогнат на родителите да научат детето си как да използва финансови инструменти и да спестява пари до навършване на пълнолетие.

 

Срочен депозит

За да натрупате значително количество в открития срочен депозит, често отнема много време. Ако искате да подарите скъп подарък на възрастта на детето си или до момента на завършване, струва си да помислите да започнете да спестявате, докато детето все още расте. Например, можете да отворите сметка на негово име. Детето няма да може да направи това самостоятелно, докато не получи първия си документ за самоличност, но негов родител или настойник може да допринесе за това.

Можете да изберете вида на сметката въз основа на вашите цели и възможности.

  • Валута. Първо, трябва да вземете решение за валутата на депозита. Ако например искате да изпратите детето си на обучение или стаж в чужбина, по-добре е да отворите депозит в долари, евро, лири или франкове, в зависимост от това в коя държава ще отиде да учи. Ако както вашите доходи, така и бъдещите разходи на детето са планирани в левове, изборът в българска валута, ще бъде оптимален.
  • Възможност за внасяне. По-изгодно е да отворите депозит веднага за голяма сума – лихвата по такива депозити е по-висока, но родителите не винаги имат такава възможност. Такъв депозит може да бъде отворен за всякаква сума в банков клон, чрез банкомат или онлайн. И всеки може да го направи: родители, други роднини или приятели.
  • Срок. Колкото по-дълъг е срокът на депозита, толкова по-висока е лихвата по него, но не винаги – зависи от условията на конкретна банка. Когато избирате срок за депозит, трябва да вземете предвид, че детето ще може да тегли пари от него само когато навърши 18 години. Никой друг няма да може да тегли пари от депозита без специално разрешение от органите по настойничество. Такова ограничение е установено от Гражданския кодекс с цел защита на имуществото на децата. В същото време, когато тийнейджър навърши 14 години, той ще може да изтегли натрупаната лихва от депозита, а след навършване на пълнолетие ще има право да се разпорежда с всички пари.

Основният плюс: депозитите в банките са застраховани от държавата.

Основният риск: ако искате да депозирате голяма сума, трябва много внимателно да изберете банката си.

Потребителски кредит без превод на заплата

В момента много банкови и небанкови дружества предоставят потребителски заеми без превод на работна заплата. Разберете как да изберете заем без превод на заплата в няколко лесни стъпки.

Преценете вашите възможности

Изчислете от колко и за колко време имате нужда. Но имайте предвид, че ще трябва да върнете не само тези пари – към тях ще бъдат добавени лихви и евентуални допълнителни плащания.

Ако за изплащане на всички заеми са необходими около половината от годишния ви доход, съществува риск да не можете да изплатите дълга. Оптимално е, когато плащанията не надвишават твърде висок процент от месечния доход.

Ако вече имате финансова въздушна възглавница, помислете за предстоящите големи разходи, еднократни и редовни, като заплащане на обучение на децата, годишен технически преглед на автомобила или автомобилна застраховка. Може да вземете предвид и планирано намаляване на доходите, когато отивате в отпуск по майчинство.

 

Разберете колко ще трябва да платите

Не забравяйте да разберете пълната цена на заема. За целта използвайте онлайн калкулатор за кредити. Той взема предвид не само размера на кредита и лихвения процент, но и другите разходи, предвидени в договора, като задължителна застраховка или такса за издаване на кредитна карта.

Банката трябва да посочи пълната стойност на кредита в горния десен ъгъл на първата страница на договора.

Проверете дали договорът ви включва допълнителни платени услуги, от които не се нуждаете: кредитна карта, SMS информиране, доброволна застраховка живот, дистанционни услуги или нотариални услуги. Проверете дали тези елементи са задължителни и дали можете да се откажете от тях.

Имайте предвид, че банката не трябва да включва в цената на кредита, услуги, за които не сте дали съгласието си или такива, които предоставя в свой собствен интерес: разглеждане на заявлението, подготовка на документи за споразумението, поддръжка на кредита и други.

 

Научете и сравнете условията

Изберете и сравнете внимателно оферти от различни банкови и небанкови организации. Всяка банка или кредитна компаня има общи условия за договор за потребителски кредит – това са стандартни изисквания за всеки, който иска да вземе заем. Те винаги могат да бъдат намерени на уебсайта на организацията или в нейния офис.

Всеки договор има набор от индивидуални условия – те определят цената на заема, както и условията и размера на месечните плащания, което включва и лихвата.

Индивидуалните условия се състоят от задължителни клаузи и могат да съдържат допълнителни клаузи. Всички те трябва да бъдат договорени от банката и кредитополучателя.

Заложни къщи

В заложната къща получавате определена сума пари срещу залог на лека кола, електроуреди, техника, телефони, строително оборудване, търговско обзавеждане, благородни метали и други.

За колко време можете да вземете назаем?

Кредит от заложните къщи се издава срещу лихва и такса на месечна база, но разбира се, най-добре е да изплатите дълга възможно най-скоро. Ставките тук са  по-ниски, отколкото при кредитните компании и по-висока, отколкото при банките.

Ако имате нужда от сума за дълго време, по-добре е да вземете банков заем или да кандидатствате за кредитна карта. Важно е обаче внимателно да прецените дали ще можете да извършвате плащанията навреме. Всъщност, в случай на забавяне рискувате да влошите  кредитната си история и в бъдеще банките и фирмите няма да ви имат доверие, за да ви отпускат пари назаем. Кредитите в заложните къщи заплашват само със загуба на вашето имущество, предложено като обезпечение.

 

Ами ако не мога да върна дълга?

Заложната къща ще продаде заложената от вас вещ не по-рано от един месец след изтичане на договора. Освен това скъпи неща, които са били оценени на висока цена, ще бъдат продадени на публичен търг. Дори ако заложната къща получи по-малко пари от продажбата, отколкото ви е дала назаем, заемът ще се счита за изплатен.

 

Какво ще стане, ако заложната къща загуби или открадне златен пръстен, който ви е скъп?

Вашият посредник е отговорен за безопасността на предоставената му като обезпечение вещ. Той трябва да има застраховка, която защитава всички вещи на клиента от риск от повреда или загуба. Ако нещо се случи с вашата собственост, трябва да получите компенсация.

В този случай не сте длъжни да плащате за съхранение или застраховка – всички разходи се поемат от заложната къща.

Пари на заем от заложна къща

Заложна къща – как работи и в какви случаи е полезна?

 

Заложна къща пари срещу лична карта

Случва ли ви се понякога спешно да се нуждаете от малка сума, но да няма от кого да вземете назаем? Не можете да получите кредитна карта за няколко часа, а тромавите процедури на банковите заеми ви дразнят? Ако имате ценна вещ, можете бързо да получите пари за нея от заложна къща. В този пост ще ви дадем няколко съвета как правилно да използвате услугите на заложните къщи и да не загубите депозираната от вас вещ.

Заложните къщи отдавна работят с тези, които искат да вземат пари назаем. Използването на техните услуги е удобно и не е твърде рисковано. Парите се изплащат незабавно, а от документите се нуждаете само от лична карта – без обаждания от колектори, дела и съдилища. Максималната загуба е самият залог. Заложната къща просто ще продаде заложената вещ, ако дългът не бъде изплатен навреме.

 

Паричен заем от заложна къща

Следвайте тези стъпки, ако до сега не сте използвали услугите на заложна къща.

  1. Оставете ваше ценно имущество в заложната къща.
  2. Заложната къща ще оцени безплатно стойността му и ще ви изплати сумата.
  3. Ще получите документ за оставеното от вас обезпечение, който се състои от две части: индивидуални условия на заема и информация за обезпечението. Размерът на заема, срокът на неговото погасяване, лихвеният процент, името и описанието на заложената вещ, размерът на нейната оценка трябва да бъдат посочени в табличен вид.

Обърнете внимание на крайната цена и падежа на заема. Това е максималното ви изплащане на заема, като при неявяване, заложната къща има право да продаде вашето имущество.

  1. За да си върнете вашата вещ, трябва да върнете сумата на кредита и да платите определената сума.
Какво може да се заложи?

В заложна къща може да се заложи всяка ценна собственост, с изключение на недвижимите имоти – злато, техника, домакински електроуреди и други. Заложните къщи няма да приемат апартаменти и други недвижими имоти срещу гаранция, дори им е забранено да рекламират такива услуги.

Заложна къща онлайн

В наши дни всички видове бизнеси се осъществяват в интернет, ето защо е логично заложните къщи също да имат свой уебсайт. В мрежата лесно може да намерите денонощна заложна къща, независимо къде се намирате – в София, Варна, Пловдив…

Може ли вашата вещ да бъде продадена, преди да изплатите заема?

Заложната къща има право да продаде заложеното имущество само, ако заемът не бъде погасен в срок. Той може да направи това не по-рано от месец след забавянето на плащането на дълга.

 

Възможно ли е да инвестирате пари в заложна къща срещу лихва като в банка?

Забранено е. Заложните къщи имат право да привличат пари само от своите учредители, но не и от други граждани.

 

Може ли заложната къща да бъде едноличен търговец?

Не, според закона заложна къща може да бъде само юридическо лице. Физическите лица и индивидуалните предприемачи нямат право да предлагат такива услуги.

 

Начини за залагане

В наши дни заложните къщи, с които може да си сътрудничите онлайн предлагат три начина за залагане на вашите ценни вещи:

  • Залог на място;
  • Залог чрез куриер;
  • Залог чрез посещение.

 

Предимства

– Простота. За да получите заем, ви трябват само лична карта и ценна вещ.

– Бързина. Можете да получите парите си веднага. За разлика от банките, заложните къщи са отворени до по-късен час, а някои дори работят денонощно

– Нисък риск. Не сте заплашени от обаждания и посещения на колекционери, съдебни дела и влошаване на вашата кредитна история.

– Малък процент. Заложните къщи отпускат заеми при доста приемливи лихви и такси.

Пари на заем срещу лична карта

Пари срещу лична карта

Напоследък се заговори за понятието „заеми срещу лична карта„. Въпросът, повдигнат от подобно понятие, е дали поне половината от българското население има  представа какво включва този финансов термин. Той набра скорост напоследък и поради факта, че по телевизията все по-често, чуваме реклами, в които ни канят по най-приятния начин да вземем чудотворен вид заеми с лична карта, без лихва, без доказателство за работа и без много усложнения.

Независимо дали се предлага от банка или от небанкова финансова институция, „кредитът само с лична карта“ започна да се предпочита от българите все по-масово. Защо? Може би, защото е „модерен“?!

 

Как да получите кредит онлайн само с документ за самоличност?

Случило ли се е нещо неочаквано и спешно се нуждаете от малко количество пари за кратък период от време? Можете да получите кредит, без да напускате дома си. Основното нещо е да намерите най-подходящата оферта за вас.

Онлайн кредитите с малка сума и кратък период се отпускат най-лесно и без документи от финансови институции. Достатъчно е да изберете кредитна компания, да отидете на уебсайта на фирмата и да попълните въпросника, като посочите вашите лични данни. Размерът на одобрената сума, условията и ставките на онлайн заема ще се изчисляват индивидуално.

Фирмата ще преведе в най-кратък срок необходимата сума пари на вашата банкова карта, сметка или електронен портфейл.

 

Колко ще ви струва?

Лихвите по краткосрочните заеми са по-високи от лихвите по банковите заеми. Рекламата, която обещава „незабавен заем само срещу лична карта“, се отнася до бързи кредити без проверки, без попечители и без обезпечения.

Преди да подпишете договор, проверете общата стойност на заема. Тя трябва да бъде посочено в квадратно поле в горния десен ъгъл на първата страница на договора преди таблицата с индивидуалните условия.

Договорът за заем с кредитна компания може да предвижда и допълнителни услуги. Те ще увеличат сумата, която в крайна сметка ще трябва да върнете. За да избегнете изненади при погасяване на дълга, прочетете внимателно индивидуалните условия на договора.