Коли на изплащане без първоначална вноска

Интересувате ли се от коли на изплащане без първоначална вноска? Препоръчително е да проверите лихвените проценти при кредитните продукти за коли на изплащане без първоначална вноска на различни финансови институции в онлайн форумите, както и чрез мнения на приятели или роднини, преди да се спрете на една от тях. Тази публикация

Read More

Какво е социално предприемачество?

Знаете ли какво е социално предприемачество? Най-динамично развиващият се дял от пазарната икономика в наши дни у нас се нарича социално предприемачество. Според законодателната рамка на ЕС, бизнесът /занятието/ следва да се основава не на интереса на кандидатстващия за субсидия, но и от нейното реализиране да се облагодетелства цялото общество

Read More

Примерен погасителен план

Знаете ли какво е примерен погасителен план? Погасителният план е пряко свързан с погасителната давност. Тя представлява период от време, определен в закона, през който вашия кредитор бездейства и не предприема действия за събиране на вземането по принудителен ред. Когато този период от време изтече, вашият кредитор се лишава от

Read More

Коли на изплащане

Интересувате ли се от коли на изплащане? 1. Изисквания за автомобилен заем. Има няколко неща, които потребителят следва да вземе предвид, когато кандидатства за заем за кола. Основните изисквания за тези заеми са представени в този пост, заедно с някои полезни съвети. На пазара има много финансови конкуренти, които предоставят

Read More

Кредит срещу лека кола

Онлайн заем кредит срещу лека кола Гражданите вече могат да кандидатстват за финансовия продукт кредит срещу лека кола и да очакват положително становище в интервал от половин час. В тази публикация ще ви запознаем с някои съществени аспекти относно заемите срещу залог на лека кола. Кредитните организации на пазара у

Read More

Социално предприемачество

Знаете ли какво е социално предприемачество? Програми на ЕС за финансиране: – Европейски социален фонд (ЕСФ); – Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ); – Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD); – Европейска програма за заетост и социални иновации, която включва: ПРОГРЕС; EURES; Микрофинансиране и социално предприемачество.

Read More

Потребителските заеми в ЕС

Знаете ли правата си за потребителските кредити в ЕС? Когато човек тегли потребителски заем, е добре да знае, че има принципи в политиката на Европейския съюз, които закрилят правата на гражданите. Този регламент се отнасят до времето преди подписване на споразумение с кредитодателите и ви предоставят шанс да го анулирате,

Read More

Такса за предсрочно погасяване на ипотечен кредит

Знаете ли как се формира такса за предсрочно погасяване на ипотечен кредит? Предсрочно погасяване на ипотечен кредит Обикновено можете да погасите част или целия кредит предсрочно. Това дава възможност да спрете да плащате лихви върху неизплатени дългове или да подпишете ново по-атрактивно споразумение за ипотека, включително с друг кредитор. В

Read More

Време за отпускане на ипотечен кредит

Време за преглед на документите и одобрени за ипотечен кредит Специалистите препоръчват да се сравнят предложенията на различни заемодатели преди да се вземе решение да се изтегли ипотечен заем. След предложението за обвързващо взаимоотношение, заемодателят следва да ви даде и европейския стандартизиран информационен формуляр (ЕСИФ). Този документ има за цел

Read More