Как да изтегля кредит с лоша кредитна история от банка

Как да изтегля кредит с лоша кредитна история от банка?

При банките не е възможно да кандидатствате за кредит без никакви доходи и ако нямате добра кредитна история. Редовният доход и доброто ЦКР са важни банкови изисквания.

В зависимост от сумата на кредита, за който се кандидатства и специфичните политики на банката кредитор, трябва да се докажат различни нива на доходи и липсата на значителни просрочия по стари изплатени и текущи задължения. За клиенти с по-ниски доходи един малък заем е добър вариант. Моля, обърнете внимание: социалните помощи като обезщетения за безработица и майчинство, не се считат за доход и следователно не се вземат предвид от банките. те приемат само официални доходи като заплата и пенсия.

Различните фирми имат почти сходни критерии за приемане на заявленията за кредити от тях. Те ще проверят вашата кредитоспособност и кредитната ви история. Ще ви попитат за това колко члена е семейството ви и ще изчислят вашите дохои и разходи. Това ви защитава като кредитополучател, защото по този начин не може да извършите теглене на заеми, които не можете да погасите.

 

Търся кредит с лоша кредитна история

Кредитните компании ибикновено коригират индивидуално условията на договора за заем и удържат по-висока лихва на клиентите с влошена кредитна история

Кредитните компании често коригират съответно условията на договора за заем когато лицето е с лоша кредитна история. В някои случаи за кандидатстване за кредит с лоша кредитна история, фирмите може да изискат допълнително обезпечение – например втори кредитополучател, попечител, гаранция и т.н.

Много фирми отказват да отпускат заем, ако клиентите имат валидно споразумение за заем с друга организация. Те гледат по-лоялно към хора, които в момента нямат задължения към други кредитори. Някои вземат предвид препоръките за предотвратяване на свръхзадлъжнялост на клиентите: ако кредитните задължения надхвърлят висок процент от дохода, заемът може да бъде отказан. В България към този момент обаче няма единно споразумение за това колко висок да бъде този процент.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *