Продажба на ипотекирани имоти от банки

Интересувате ли се от продажба на ипотекирани имоти от банки? За да се закупи такъв имот съществуват две опции. Едната е имотът да продаде заедно с ипотечното задължение. При такъв вариант, лицето, което купува имуществото се задължава да изплаща ипотечния кредит. Това се осъществява, ако купувачът е информиран и приема

Read More

Коли на изплащане без първоначална вноска

Интересувате ли се от коли на изплащане без първоначална вноска? Препоръчително е да проверите лихвените проценти при кредитните продукти за коли на изплащане без първоначална вноска на различни финансови институции в онлайн форумите, както и чрез мнения на приятели или роднини, преди да се спрете на една от тях. Тази публикация

Read More

Какво е социално предприемачество?

Знаете ли какво е социално предприемачество? Най-динамично развиващият се дял от пазарната икономика в наши дни у нас се нарича социално предприемачество. Според законодателната рамка на ЕС, бизнесът /занятието/ следва да се основава не на интереса на кандидатстващия за субсидия, но и от нейното реализиране да се облагодетелства цялото общество

Read More

Недвижими имоти от банки

Интересувате ли се от недвижими имоти от банки? Всеки човек би желал да попадне на изгодна оферта за евтино жилище. Пример за такава ситуация е, когато банката присвои имота на някой, който не си плаща редовно ипотечния кредит. В такъв случай, дружеството предлага жилището за ниска сума, а  хората, които

Read More

Ипотечен кредит рефинансиране

Какво е ипотечен кредит рефинансиране? Рефинансирането се отнася до замяната на текущи дългове с нов заем, който има относително благоприятни условия за изплащане. Ипотечното рефинансиране се отнася до изплащане на съществуваща ипотека с нова. Рефинансирането на ипотека води до използването на един и същ имот като обезпечение за получаване на

Read More

Най-изгодната лихва

Задавате ли си въпроса коя е най-изгодната лихва при ипотечните заеми? Ипотеките са заеми, отпускани от финансови институции (банки или компании за бързи кредити), след като задържат определена част от частната собственост на едно физическо или юридическо лице. Ипотека с фиксиран лихвен процент и ипотека с променлив лихвен процент са

Read More

Ипотечен кредит с най-ниска лихва

Интересува ли ви ипотечен кредит с най-ниска лихва? Когато планирате да изтеглите ипотека е добре да обмислете детайлно всички аспекти и да изчислете възможността да се възползвате от ипотека с постоянен или променлив лихвен процент. Освен това следва да сравните предложенията на банките и ипотечните компании, от които планирате да

Read More

Примерен погасителен план

Знаете ли какво е примерен погасителен план? Погасителният план е пряко свързан с погасителната давност. Тя представлява период от време, определен в закона, през който вашия кредитор бездейства и не предприема действия за събиране на вземането по принудителен ред. Когато този период от време изтече, вашият кредитор се лишава от

Read More

Коли на изплащане

Интересувате ли се от коли на изплащане? 1. Изисквания за автомобилен заем. Има няколко неща, които потребителят следва да вземе предвид, когато кандидатства за заем за кола. Основните изисквания за тези заеми са представени в този пост, заедно с някои полезни съвети. На пазара има много финансови конкуренти, които предоставят

Read More

Разсрочване на задължения

Имате ли нужда от разсрочване на задължения? Рефинансирането е процесът на изплащане на съществуващ гарантиран заем чрез получаване на нов заем със същия размер, който отново се обезпечава със същия имот като стария заем. Очевидно е, че рефинансирането не елиминира задълженията по дълговете, тъй като само заменя стар заем с

Read More