Какво е БИК (Bull)?

Интересувате ли се какво е БИК (Bull)?

 

„БИК” (Bull) — в борсовия жаргон — участник в 
спекулативна борсова операция, 
който разчита на повишаване на курса на котираните 
ценни книжа, валути  и борсови стоки. 

Какво е БИК (Bull)?