Теглене на кредит

Интересувате ли се от теглене на кредит? Като цяло кредитните компании предлагат малки суми по своите краткосрочни кредити и малки периоди за възстановяване на сумите. Можете да спестите пари, тъй като не е нужно да плащате лихвите по кредита си за по-дълъг период от време, както при банковите кредити, които

Виж

Кредит за 1 ден

Интересувате ли се от кредит за 1 ден? Кредитите се отпускат в диапазона от 10-15 минути до няколко часа, но винаги се получават максимум до 24 часа. Колко точно ще трябва да чакате зависи от работното време на фирмата, в която кандидатствате онлайн и дали тя има денонощно служители, които

Виж

Кредитни пари

Интересувате ли се от пари на кредит? В един особено конкурентен пазар като пазара на кредити у нас, основните играчи са кредитните институции. Те непрекъснато се конкурират с предложения, които са по-привлекателни за потенциалните клиенти. В идеалния случай, периодът на възстановяване би бил възможно най-кратък. Кредитната институция и заявителят се

Виж

Как да взема кредит?

Желаете ли да изтеглите кредит? Като правило, небанковите финансови институции отпускат заеми дори от 100 до 500 лева, но и предлагат много по-големи суми. Ако се нуждаете от суми в диапазона до 2 000 – 3 000 лв., то те са идеалния вариант. Въпреки, че е много разпространено мнението, че те не

Виж

Кредит за рефинансиране на бързи кредити

Как може да се направи рефинансиране? Рефинансирането е полезен финансов инструмент, с който може да удължите срока на погасяване на кредитите си, като такъв заем може да бъде изтеглен от заемодател, към който вече имате поне един дълг или от различен. Банките и кредитните компании не дават положително становище на

Виж

Кредитна задлъжнялост

Може би, си задавате въпроса какво характеризира заемите за хора с кредитна задлъжнялост. Това са кредити, които не се нуждаят от доказване на доходи, постоянен трудов договор или налични средства в банка. Кредити за хора с кредитна задлъжнялост – как да ги намерим? Кредитите за хора с лоши кредити и

Виж

Кредит без залог

Нуждаете ли се от кредит без залог? Заем без залог е сигурен финансов продукт, при условие че кандидатстваме от доказан кредитор и се отнасяме с необходимата сериозност към неговото погасяване. Кредит без залог – безопасно ли е? Как да проверим дали да имаме доверие на кредитна компания, в която възнамеряваме

Виж

Кредит без справки

Заем без проверка в бази данни се адресира до лица, вписани в ЦКР като нередовни и рискови длъжници. Добре е да се знае, че макар, че вие като клиенти попълвате бланка при кандидатстване, то редиторите също използват собствени методи за проверка на данните, въведени в заявлението ви за кредит. Заемите

Виж

Кредит за неработещи

Интересувате ли се от кредит за неработещи? Кой може да използва заем за хора без доходи?  Всъщност всеки, защото най-либералните заемодатели отпускат такива заеми. Положителното становище за отпускане зависи от кредитоспособността на лицето, което се опитва да поеме паричния ангажимент. Също толкова важно е и извлечението от личната банкова сметка,

Виж

Кредити с бързо одобрение

Интересувате ли се от кредити с бързо одобрение? Обикновено небанковите кредити са предназначени за хора, които са в спешни финансови ситуации и се нуждаят от парична сума, която могат да получат за много кратко време и без излишна бюрокрация. Средно един такъв кредит се получава до два часа след подаване

Виж