Изчисляване на ипотечен кредит

Как се изчислява лихвата при ипотечното кредитиране Според Закона за кредитите за недвижимо имущество лихвените нива по заемите може да са плаващи или постоянни и се основават на пазарен индекс или референтен лихвен процент и фиксирана надбавка към този индекс. Референтният лихвен процент е пазарен индекс като LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR или

Read More

Вноска по ипотечен кредит

Месечните вноски по ипотеките Тази публикация има за цел да опише как банките разглеждат доходите на гражданите и как се определят т. нар. вноска по ипотечен кредит. Ако човек счита, че приходите му не отговарят на изискванията на определен кредитор, е желателно да потърси консултация от кредитен експерт. Той може

Read More

Кредити за рефинансиране онлайн

Онлайн рефинансиране на кредити Потребителският заем е финансов размер, с който се подпомагат частни лица за техни спешни нужди, като закупуване на продукти, заплащане на услуги, дейности, свързани с дома, екскурзии, образование и много други. Намирайки по-атрактивни лихвени нива, гражданите обикновено започват да обмислят теглене на кредити за рефинансиране онлайн

Read More

Рефинансиране на лоши кредити

Как да направите рефинансиране на лоши кредити? На банковия пазар у нас съществува голям брой хора, които мислят да рефинансират своите потребителски и жилищни заеми с нови, с по-изгодни условия. Това може да икономиса средства на притежателите на имоти през целия срок на заема, защото така те ще погасяват задълженията си

Read More

Кредит за рефинансиране на задължения

Рефинансиращ кредит Повечето банки у нас предоставят кредитни продукти, с които можете да погасите по-неизгодни заеми от други заемодатели. Съвременният кредит за рефинансиране на задължения е отлична опция да се възползвате от нов кредитен продукт от друг заемодател, в случай, че откриете, че вашия кредит е вече с неатрактивни за

Read More

Недвижими имоти от банки

Продажба на ипотекирани имоти от банки Да си купиш изгодно ипотекиран имот, чийто притежател не смогва да си плаща кредита, винаги е било примамливо за всеки, който търси прилично жилище за малко пари. Митове се носят с колко евтини апартаменти са се сдобили малцина, които имат “невероятен късмет” или “дебели

Read More

Задължителна ли е застраховката при кредит

Трябва ли да се сключва застраховка при теглене на кредит Може би, много от вас се питат задължителна ли е застраховката при кредит. При теглене на ипотечен кредит за разлика от останалите видове кредити гражданите сключват застраховка „Живот” и застраховка „Имот”. Застраховането при ипотечните кредити може да бъде по-добре разбрано

Read More

Застраховка банков кредит

Застраховка на банков кредит Когато искате да изтеглите заем от банка, при договаряне на различните детайли, може да ви бъде предложена застраховка банков кредит. Тази публикация ще се опита да ви обясни подробно какво представлява застраховката, какви рискове крие офертата понякога и кое може да бъде във ваш интерес. Предназначението

Read More

Срок за одобрение на ипотечен кредит

Срокове за отпускане на ипотечен кредит и жилищен кредит Сроковете за кандидатстване, одобрение, усвояване и погасяване на ипотечните и жилищни кредити могат да бъдат различни при различните банки, защото зависят от техния регламент. Тази публикация има за цел да представи в синтезиран вид всички особености на този срок за одобрение

Read More

Кредит за покупка

Онлайн кредит за покупка Тази статия ще разгледа един от видовете нецелеви ипотечни кредити. Кредит за покупка може да бъде получен с цел придобиване на жилище, парцел, търговско, бизнес или производствено помещение и др. С жилищен заем за закупуване на недвижим имот гражданите могат да се сдобият, както със завършени

Read More