Кредити за хора с лошо цкр

Интересувате ли се от кредити за хора с лошо цкр? Какво може да направи човек, когато вече си е създал недобра кредитна история? Едно от нещата, които човек може да направи, за да получи кредит в по-състоятелен размер в бъдеще е да има безупречно кредитно досие в Центравния кредитн регистър

Виж

Изплащане на кредитите

Изплащане на кредитите Всеки човек се стерми да бъде по-ангажиран с пестенето на пари и бюджетирането им. Ако теоретично звучи лесно, то всеки който се е опитвал някога да го приложи на практика, знае, че не е толкова лесно да се обхванат всички детайли. Тази статия ще се опита да

Виж

Погасяване на кредитите

Интересувате ли се от погасяване на кредитите? Финансовите буфери и кредитите е добре да се използват регулярно. Значителен е броят на хората у нас, които опитвайки се да направят най-добрия избор, остават в положение на несигурност. Тази статия има за цел да даде някои основни насоки в този аспект. Приоритизирането

Виж

Ипотечен кредит с фиксирана лихва за целия период

Жилищен кредит с фиксирана лихва за целия период Когато човек иска да изтегли кредит за ново жилище, той ще трябва да провери цените в офертите на банките, за да избере най-изгодната оферта за себе си. Значителна част от хората не знаят, че това, което ги интересува е ГПР-то и взимат

Виж

Как се изчислява ГПР?

Интересувате ли се как се изчислява ГПР?  По-голямата част от хората в България знаят, че ГПР означава Годишен процент на разходите, но не всички знаят как точно се изчислява.  Значителна част от хората, отивайки в банката или кредитната компания, биват информирани, че при отпускането на кредит, тяхното ГПР ще бъде

Виж

Кредит срещу банкова гаранция

Кредит срещу банкова гаранция Банковата гаранция е специфичен вид персонално кредитно обезпечение. Кредитните обезпечения в най-широк смисъл (персонални и вещоправни) са произлезли във връзка с едни от най-старите банкови операции – ломбардните кредити. Те са възникнали в северната област на Италия, наречена Ломбардия в края на XII XIII век, когато

Виж

Кредит срещу застраховка живот

Кредит срещу застраховка живот Застраховането на кредита като форма на кредитно обезпечение не е масово разпространена в България. В развитите страни застраховането е най-често допълнително или частично обезпечение на кредитите и то не за задълженията на конкретен кредитополучател и в полза на определен кредитор, а за които и да са

Виж

Кредит в левове или кредит в евро?

Кредит в левове или кредит в евро? Най-важната дилема във връзка с валутата на жилищните заеми е дали те да бъдат изтеглени в лева или евро, като максимата, на която обикновено хората се осланят е, че е добре, човек да се спре на валутата, в която той получава заплата си. Когато

Виж

Фирмени кредити за оборотни средства

Фирмени кредити за оборотни средства Банковите институции в България предлагат различни портфолиа от финансови продукти, за да отговорят напълно на потребностите на предприятията, които се развиват в различни области. В опит да се разделят кредитите целево те биват за инвестиции и за обороти. 1. Инвестиционни кредити за фирми. Те са

Виж

Ипотечен кредит за фирми

Ипотечен кредит за фирми Интерес представлява новината, че заемите за фирми поевтиняват до 4.5 % на годишна база. Цената на теглените от банки кредити продължава да върви надолу от месец ноември м. г. сочи последната месечно проучване на  статистическите експерти от Българска Народна Банка. Информацията е публикувана в края на

Виж