Кредит срещу застраховка живот

Кредит срещу застраховка живот Застраховането на кредита като форма на кредитно обезпечение не е масово разпространена в България. В развитите страни застраховането е най-често допълнително или частично обезпечение на кредитите и то не за задълженията на конкретен кредитополучател и в полза на определен кредитор, а за които и да са

Read More

Кредит в левове или кредит в евро?

Кредит в левове или кредит в евро? Най-важната дилема във връзка с валутата на жилищните заеми е дали те да бъдат изтеглени в лева или евро, като максимата, на която обикновено хората се осланят е, че е добре, човек да се спре на валутата, в която той получава заплата си. Когато

Read More

Фирмени кредити за оборотни средства

Фирмени кредити за оборотни средства Банковите институции в България предлагат различни портфолиа от финансови продукти, за да отговорят напълно на потребностите на предприятията, които се развиват в различни области. В опит да се разделят кредитите целево те биват за инвестиции и за обороти. 1. Инвестиционни кредити за фирми. Те са

Read More

Ипотечен кредит за фирми

Ипотечен кредит за фирми Интерес представлява новината, че заемите за фирми поевтиняват до 4.5 % на годишна база. Цената на теглените от банки кредити продължава да върви надолу от месец ноември м. г. сочи последната месечно проучване на  статистическите експерти от Българска Народна Банка. Информацията е публикувана в края на

Read More

Фирмени кредити без ипотека

Интересувате ли се какво е Фирмени кредити без ипотека? За да получите фирмен кредит трябва да сте собственик на регистрирано предприятие, т.е. в позицията на юридическо лице. Банките ще желаят от вас да покривате и определени критерии, на които ще обърнем внимание в тази публикация. Бизнес заемите се делят на

Read More

Кредити за фирми без история

Интересувате ли се от кредити за фирми без история? Кредитите за нефизически лица, които работят в РБ по принцип се категоризират на малки и средни предприятия (МСП) и корпоративни клиенти. Различните банкови институции имат различни стандарти при идентифицирането на юридически лица към коя от тези категории да бъде. Главните критерии са

Read More

Бързи кредити Стара Загора

Търсите бързи кредити в Стара Загора? Гражданите на Стара Загора могат да разчитат на тези компании за бързи кредити. Всички небанкови институции в този списък са проверени, присъстват в регистъра на БНБ и са с добра репутация. Микро Кредит Микро Кредит АД е финансова институция, която предлага експресни и динамични

Read More

Бързи кредити Плевен

Търсите бързи кредити Плевен? Жувущите в Плевен и региона могат да разгледат списък от едни от най-гъвкавите, бързи и резутатни небанкови институции за заеми от разстояние:   Micro-Credit Микро Кредит АД е кредитно предприятие, което предоставя навременна и достъпна финансова подкрепа от разстояние чрез разнообразни финансови продукти. Те са предназначени

Read More

Бързи кредити Шумен

Бързи  онлайн заеми Шумен Хората, живеещи в град Шумен могат да разберат с настоящата публикация какви фирми за бързи кредити активно извършват финансови услуги в техния регион. Микро Кредит Микро Кредит АД е кредитно дружество, което отпуска бързи кредити по Интернет на физически и юридически лица. Сумите варират от 200

Read More

Бързи кредити Перник

Търсите бързи кредити Перник? Жителите на Перник могат да изтеглят бърз кредит от кредитните компании, в този списък, като всички те фигурират в регистъра на БНБ и имат сертификат за дейността си. Гражданите на пернишкия регион могат да избират между всички тях, тъй като всички те са проверени и сред тях

Read More