Предоговаряне на лихва

Предоговаряне на лихва по ипотечен кредит Така нареченото предоговаряне на лихва по кредит отговаря на нуждите на хората да си отговорят на въпроса как да си намаля лихвата по ипотечен кредит.   За тази цел обикновено се пише по образец примерна молба за намаляване на лихва. Тази молба за предоговаряне на

Виж

Погасителен план на заем

Какво е погасителен план на заем? При избора на заем човек следва да изчете внимателно всички условия. На база какъв е вида на заема, предназначението му и доходите на потребителя, може да се реши да се изтегли заем в чуждестранна валута, в определен погасителен период и с даден размер. Някои

Виж

Изчисляване на вноска по кредит

Знаете ли как се прави изчисляване на вноска по кредит? Изборът на погасителен план е от голямо значение при оформянето размера на вноската, както и крайната цена на заема. В значителен брой от случаите потребителите се спират на план с равни или анюитетни вноски, при които месечната вноска не се

Виж

Кредити с фиксирана лихва

Новост ли са продуктите кредити с фиксирана лихва на пазара у нас? Според специалистите, занимаващи се с феномените в сферата на свободната икономика, тези кредити съвсем не са нещо ново. Дори ако обърнем поглед към миналото, в пиковия момент на търсенето и предлагането на ипотечни финансови продукти в страната са

Виж

Рефинансиране на кредит обб

Интересувате ли се от рефинансиране на кредит обб? Вижте всички компании предлагащи рефинансиране на кредит обб и кандидатствайте директно за приоритетно одобрение. Подайте искане и очаквайте служител на фирмата да се свърже с вас за разрешаване на кредита и получаване на парите: Предимствата при рефинансиране на кредит обб са следните:

Виж

Кредит за рефинансиране на задължения

Рефинансиращ кредит Повечето банки у нас предоставят кредитни продукти, с които можете да погасите по-неизгодни заеми от други заемодатели. Съвременният кредит за рефинансиране на задължения е отлична опция да се възползвате от нов кредитен продукт от друг заемодател, в случай, че откриете, че вашия кредит е вече с неатрактивни за

Виж

Рефинансиране на кредити без поръчител

Рефинансиране на кредити без поръчител и гарант Рефинансирането е отлична опция най-вече в ситуации, при които погасявате едновременно няколко заема или искате да промените условията, тъй като смятате, че може да намерите по-подходящ заемодател. При всички положения е добре да обмислите добре дали да предприемете рефинансиране на кредити без поръчител,

Виж

Бизнес кредитиране

Бизнес кредити за малки и средни предприятия Ако сте собственик на фирма и продажбите ви на годишна база са до 3 000 000 лв. и желаете да увеличите обхвата й, може да се възползвате от Бизнес кредит Партньор от Societe Generale Експресбанк. Ето някои от основните причини защо този продукт

Виж

Фирмени кредити без обезпечение

Фирмени кредити без обезпечение и без ипотека на материални дълготрайни активи Ако сте решили да кандидатствате за фирмен заем, без значение дали средствата ще се използват като инвестиция или оборот, съществуват някои фактори, които могат да окажат влияние върху решението на кредитодателя. С тази публикация ще ви запознаем с банкови

Виж