Как да взема кредит?

Желаете ли да изтеглите кредит? Като правило, небанковите финансови институции отпускат заеми дори от 100 до 500 лева, но и предлагат много по-големи суми. Ако се нуждаете от суми в диапазона до 2 000 – 3 000 лв., то те са идеалния вариант. Въпреки, че е много разпространено мнението, че те не

Виж

Кредит за рефинансиране на бързи кредити

Как може да се направи рефинансиране? Рефинансирането е полезен финансов инструмент, с който може да удължите срока на погасяване на кредитите си, като такъв заем може да бъде изтеглен от заемодател, към който вече имате поне един дълг или от различен. Банките и кредитните компании не дават положително становище на

Виж

Кредитна задлъжнялост

Може би, си задавате въпроса какво характеризира заемите за хора с кредитна задлъжнялост. Това са кредити, които не се нуждаят от доказване на доходи, постоянен трудов договор или налични средства в банка. Кредити за хора с кредитна задлъжнялост – как да ги намерим? Кредитите за хора с лоши кредити и

Виж

Кредит без залог

Нуждаете ли се от кредит без залог? Заем без залог е сигурен финансов продукт, при условие че кандидатстваме от доказан кредитор и се отнасяме с необходимата сериозност към неговото погасяване. Кредит без залог – безопасно ли е? Как да проверим дали да имаме доверие на кредитна компания, в която възнамеряваме

Виж

Кредит без справки

Заем без проверка в бази данни се адресира до лица, вписани в ЦКР като нередовни и рискови длъжници. Добре е да се знае, че макар, че вие като клиенти попълвате бланка при кандидатстване, то редиторите също използват собствени методи за проверка на данните, въведени в заявлението ви за кредит. Заемите

Виж

Кредит за неработещи

Интересувате ли се от кредит за неработещи? Кой може да използва заем за хора без доходи?  Всъщност всеки, защото най-либералните заемодатели отпускат такива заеми. Положителното становище за отпускане зависи от кредитоспособността на лицето, което се опитва да поеме паричния ангажимент. Също толкова важно е и извлечението от личната банкова сметка,

Виж

Супер кредит

От известно време на пазара на кредити у нас се предлагат супер кредити под формата на заем без лихва. Може би, се питате как да го получим? Може да кандидатствате за такъв кредит от фирмите, които предлагат такива промоционални кредитни продукти. На какви условия трябва да отговаряме? Небанковите компании обикновено

Виж

Лизинг или кредит

Към кредитите на вноски, не можете да разчитате на кредити с 0% лихва върху офертата на банката. За разлика от това, някои кредитори могат да отложат датата на погасяване на първите вноски или да приложат промоционални лихвени проценти към тях. Оферти, където вноските са 0%, могат да бъдат намерени във

Виж

Банки с най-ниски лихви по кредитите

Интересувате се от най-изгодните кредити? Безпорно най-изгодни и най-привлекателните оферти на кредитния пазар са тези с 0% лихва. Те се отпускат на нови клиенти и се наричат безплатни, защото връщаме точно толкова, колкото сме изтеглили. Когато търсим първи безплатен заем, си струва да разгледаме само онези оферти, които напълно отговарят на

Виж

Кредит без доказване на доход от банка

Кредити без доказване на доход се предлагат от някои банки и фирми за бързи кредити. Договорът за кредит без доказване на доход се подписва чрез удостоверение за прехвърляне или от попечител, който ще предостави безплатен договор за активиране на кредита ви. При фирмите за бързи кредити няма да ви е нужен

Виж