Какво е монетосечене?

Интересувате ли се какво е монетосечене? МОНЕТОСЕЧЕНЕ е термин, с който се обозначава крайният процес от създаването на монетите (останалите етапи са рисуване на макет, изработка на матриците за монетите и т. н. — бел. авт.). От античността до съвременното монетосечене технологията е една и съща, като в миналото две матрици

Read More

Какво е лигатура?

Интересувате ли се какво е лигатура? ЛИГАТУРА е количеството на неблагородните метали, вложено в сплавта на монетите. Това са примеси, които се добавят към златото и се слагат за плътност (най-вече в бижутерията) — мед, сребро, никел. С лигатурата се измерва колко е частта на медта и колко е частта на

Read More

Какво е ремедием?

Интересувате ли се какво е ремедием? РЕМЕДИУМ (от лат. „remedium“, в превод — средство) — с него се измерва допустимото отклонение на пробата и теглото на монетата от благороден метал. В случаите, когато властите констатират по-голямо отклонение от допустимото монетата се изземва от обръщение. Посредством ремедиума фалшивите монети се изваждат

Read More

Бързи кредити Бургас

Търсите Бързи кредити в Бургас? Небанковите кредитни компании за бързи онлайн заеми, които присъстват в регистъра на БНБ и и от които живущите в Бургас и региона могат да получат финансиране са:   Micro-Credit Микро Кредит АД е кредитно дружество, което предоставя улеснено и ускорено кредитиране на частни и юридически лица.

Read More

Кредити за полицаи

Кредит за служителите на МВР Търсите кредити за полицаи? Служителите на МВР са държавни служители, които представляват особена група, на която всяка банка по правило предоставя заем при преференциални условия. Те най-често представляват по-евтини лихви и такси по заемите, по-голям погасителен период и в зависимост от обезпечението може да се

Read More

Кредити за пенсионери по болест

Кредити за пенсионери по болест Търсите кредити за пенсионери инвалиди, кредити за пенсионери с телк или пенсионери по болест? В България има много хора, които поради своята нетрудоспособност са трудоустроени и получават пенсия по болест. Същевременно кредитите за пенсионери се отпускат на хора, чието обезпечение се явяват пенсионните им осигуровки, но кредитните

Read More

Кредити за учители

Търсите изгодни кредити за учители? Когато става въпрос за заеми за учители, а те влизат в групата държавни служители. Един от най-предпочитаните и сигурни финансови продукти в България е кредит Доверие на Централна Кооперативна Банка. Този заем се отпуска на всички държавни служители в България, които отговарят на условията на

Read More

Кредити за хора с увреждания

Кредити за хора с увреждания УниКредит Булбанк е една от банките в България, която изпъква със своята силно ориентирана социална политика. Банката се е доказала през годините като стабилно рамо, на което хората в неравностойно положение у нас могат да се облегнат. Всички нейни финансови продукти са социално ориентирани и

Read More

Кредити за моряци

Kредит специално предназначен за моряци Тази публикация има за цел да предостави синтезирана информация за едни от най-изгодните и привлекателни кредити за моряци на банковия пазар у нас: Бързи кредити от небанкови институции без нужда от доказванена доход или гарант по кредита. ВИЖ ТУК: ДСК – Хората с професия моряк

Read More

Кредити за висше образование

Кредити / заеми/ за висше образование През тази година следните банки сключват типов договор за отпускане на заеми на студенти и докторанти: – ДСК; – Първа Инвестиционна Банка; – Райфайзенбанк; – Юробанк. Заемът се отпуска и за чуждестранни граждани, които са от ЕС, Европейското икономическо пространство и конфедерация Швейцария. Цел

Read More