Какво е инвестиционен тръст?

Интересувате ли се какво е инвестиционен тръст?

ИНВЕСТИЦИОНЕН ТРЪСТ е финансов институт, обикновено с организационна форма на акционерно дружество в страните с пазарно стопанство, който набира средства от частни инвеститори и ги влага в ценни книжа. Приходите от дивидентите се разпределят между участниците в тръста, а печалбите или загубите от колебанията на ценните книжа се отнасят в специален резервен фонд.