Какво е двойно данъчно облагане?

Интересувате ли се какво е двойно данъчно облагане?

ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ е облагане на един данъчен обект от две или повече страни. Приети са редица междудържавни спогодби за избягване на Двойно данъчно облагане Какво е двойно данъчно облагане?