Какво е двойно данъчно облагане?

Интересувате ли се какво е двойно данъчно облагане?

ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ е облагане на един 
данъчен обект от две или повече страни. 
Приети са редица междудържавни спогодби 
за избягване на Двойно данъчно облагане

Какво е двойно данъчно облагане?
kredit-byrz-300x63