Ипотечни заеми

Търсите ли ипотечни заеми?

Заеми с ипотека

Т. нар. ипотечни заеми са едни от услугите, които касаят най-дългите интервали от време, така че е добре преди човек да направи тази важна крачка, да проучи всички детайли, свързани с тях. Това ще бъде целта на настоящата публикация. Едни от най-съществените фактори в този аспект са лихвения процент и условията. Най-съществения въпрос, от който се определя лихвата по един ипотечен заем е дали клиентът е с доказани доходи. Лихвеният процент за лица с доказан доход е приблизително два пъти по-малък от този за лица без доказан доход. Освен условията за лихвата, която хората ще погасяват, от документите за приходите зависи и колко процента от стойността на недвижимия имот ще бъдат отпуснати на клиента. Когато човек може да предостави документ за приходите си, част от банките могат да отпуснат и пълната сума, която отговаря на пазарната цена на имота, а ако не може до 70-80%. Когато човек подаде кандидатура за нецелеви (потребителски) ипотечен заем, ще му се наложи да плаща по-голям лихвен процент от колкото, когато кандидатства за целеви, а и банката ще изисква от клиента той да има по-големи приходи.

Ипотечните кредити биват няколко вида:
  1. За закупуване на недвижима собственост. Човек може да предложи на банката да учреди ипотека върху негов имот, за да купи друг, като може да ипотекира този, който ще закупи.
  2. За строителство и довършителни работи. Финансират се строежи на вили, еднофамилни къщи, обособен етаж на вече построено жилище както и довършителни работи по строеж. Главните фактори, които се вземат в предвид, за това колко пари ще ви бъдат отпуснат са офертата на строителната фирма извършваща строежа, проектно сметната документация и други в зависимост от изискванията на конкретната банка.
  3. За ремонт и подобрения. Освен за ремонт на дома, човек може да кандидатства за финансова подкрепа за ремонт на офис, ателие и пр. Обикновено клиентът получава субсидия, покриваща цялата стойност на ремонта, който възнамерява да започне, тъй като е малък шанса да струва повече от самия имот. Ако обаче се ипотекира друга недвижима собственост, то трябва цената му да бъде с около 20% по-голяма от размера на ремонта.
  4. Рефинансиране. Това е възможност, при който човек получава подпомагане от една банка, за да издължи заема си към друга.
  5. Нецелеви ипотечен заем. При този вид заем клиентът не се задължава да информира заемодателя как и за какво ще похарчи усвоените пари.