Кредит срещу ипотека

byrzi-kreditiAllianz предлага кредит „Жилище” със застраховки, освободени от такси и по-нисък лихвен процент. Кредитът представлява услуга по бързо одобрение в рамките на един ден и експресно усвояване на сумата. Експресният кредит гарантира на гражданите по-нисък лихвен процент, независимо дали желаната от вас сума ще бъде в европейската или българската валута. Компанията предоставя на своите клиенти подарък – напълно безплатно застраховане „Живот“ и „Имущество“.

byrzi-krediti-bg

Кредит „Жилище“ е тип мултицелеви кредит, който предвижда купуване или построяване на жилищен или друг имот, посрещане на други нужди или рефинансиране на поето вече задъл-жение. Заемът се отпуска за рефинансиране на съществуващо вече парично задължение. Тези финансови услуги могат да се използват като рефинансиране на потребителски кредит, както и за финансиране до 80% от пазарната цена на имота, който клиента възнамерява да купи.

Ипотечният кредит „Жилище“ предлага на гражданите суми до 250 000 евро или техния еквивалент  в български лева. Компанията финансира до 80% от цената на недвижимото имущество.

 Срокът за погасяване на получения кредит е от 5 до 30 години, според реалните възможности и потребности на кредитоискателя. Лихвеният процент е плаващ – от 4.5% в евро или български лева при рефинансиране и 4.8% за ново теглене на заем. Погасителният период на този бърз ипотечен кредит се предвижда да бъде между 5 и 30 години.

Специалните оферти предвиждат да не се начислява административна такса и опция за освобождаване от такса за застраховките „Живот“ и „Имущество“ през целия срок на погасяване, за да могат клиентите да спестят повече парични средства.

Обезпечението на отпуснатия заем е ипотекиране, което се помещава в търговска, жилищна или офис сграда. Имотът, който служи за ипотека може да представлява цялостна постройка или отделен апартамент, гараж, офис, кабинет, зала, магазин и пр., която е завършена в строителен аспект и е узаконена с акт 14. Гражданите, които се интересуват от този ипотечен кредит могат да посетят един от офисите на банка Allianz.

krediti-online