Теглене на кредит

Интересувате ли се от теглене на кредит? Като цяло кредитните компании предлагат малки суми по своите краткосрочни кредити и малки периоди за възстановяване на сумите. Можете да спестите пари, тъй като не е нужно да плащате лихвите по кредита си за по-дълъг период от време, както при банковите кредити, които

Виж

Кредит за 1 ден

Интересувате ли се от кредит за 1 ден? Кредитите се отпускат в диапазона от 10-15 минути до няколко часа, но винаги се получават максимум до 24 часа. Колко точно ще трябва да чакате зависи от работното време на фирмата, в която кандидатствате онлайн и дали тя има денонощно служители, които

Виж

Кредитни пари

Интересувате ли се от пари на кредит? В един особено конкурентен пазар като пазара на кредити у нас, основните играчи са кредитните институции. Те непрекъснато се конкурират с предложения, които са по-привлекателни за потенциалните клиенти. В идеалния случай, периодът на възстановяване би бил възможно най-кратък. Кредитната институция и заявителят се

Виж

Как да взема кредит?

Желаете ли да изтеглите кредит? Като правило, небанковите финансови институции отпускат заеми дори от 100 до 500 лева, но и предлагат много по-големи суми. Ако се нуждаете от суми в диапазона до 2 000 – 3 000 лв., то те са идеалния вариант. Въпреки, че е много разпространено мнението, че те не

Виж

Кредит за рефинансиране на бързи кредити

Как може да се направи рефинансиране? Рефинансирането е полезен финансов инструмент, с който може да удължите срока на погасяване на кредитите си, като такъв заем може да бъде изтеглен от заемодател, към който вече имате поне един дълг или от различен. Банките и кредитните компании не дават положително становище на

Виж

Кредитна задлъжнялост

Може би, си задавате въпроса какво характеризира заемите за хора с кредитна задлъжнялост. Това са кредити, които не се нуждаят от доказване на доходи, постоянен трудов договор или налични средства в банка. Кредити за хора с кредитна задлъжнялост – как да ги намерим? Кредитите за хора с лоши кредити и

Виж

Кредит без залог

Нуждаете ли се от кредит без залог? Заем без залог е сигурен финансов продукт, при условие че кандидатстваме от доказан кредитор и се отнасяме с необходимата сериозност към неговото погасяване. Кредит без залог – безопасно ли е? Как да проверим дали да имаме доверие на кредитна компания, в която възнамеряваме

Виж

Кредит без справки

Заем без проверка в бази данни се адресира до лица, вписани в ЦКР като нередовни и рискови длъжници. Добре е да се знае, че макар, че вие като клиенти попълвате бланка при кандидатстване, то редиторите също използват собствени методи за проверка на данните, въведени в заявлението ви за кредит. Заемите

Виж

Кредит за неработещи

Интересувате ли се от кредит за неработещи? Кой може да използва заем за хора без доходи?  Всъщност всеки, защото най-либералните заемодатели отпускат такива заеми. Положителното становище за отпускане зависи от кредитоспособността на лицето, което се опитва да поеме паричния ангажимент. Също толкова важно е и извлечението от личната банкова сметка,

Виж

Супер кредит

От известно време на пазара на кредити у нас се предлагат супер кредити под формата на заем без лихва. Може би, се питате как да го получим? Може да кандидатствате за такъв кредит от фирмите, които предлагат такива промоционални кредитни продукти. На какви условия трябва да отговаряме? Небанковите компании обикновено

Виж