Видове лихви

Интересувате ли се от видовете лихви? Видовете лихви се определят по няколко критерия. Лихвите биват дебиторни и кредиторни в зависимост от това дали се начисляват по сметки с дебитен или кредитен остатък. Когато банка отпуска кредит, тя начислява дебиторна лихва по сметката, отчитаща кредита, а когато приема влогове или депозити,

Виж

Какво е акцептен кредит?

Знаете ли какво е акцептен кредит? Запознайте се с най-ефективните и динамични фирми за бързи заеми на кредитния пазар у нас. От тук можете директно да изпратите вашето искане за кредит до предпочитана от вас кредитна компания. Упълномощен служител на фирмата ще се свърже с вас, за да посочите как искате

Виж

Какво е монетна стъпка?

Интересувате ли се какво е монетна стъпка? МОНЕТНА СТЪПКА е количеството монети, които се секат от определен номинал, които се секат от единица монетен метал. ТРОЙУНЦИЯ е мярка за тегло на благородните метали, която се равнява на 31. 1035 грама чисто злато. МОНЕТНА РЕГАЛИЯ (лат. „regalis” — царски, царствен, величест- вен) правото

Виж

Какво е аверс?

Интересувате ли се какво е аверс? АВЕРС — (от лат. „adversus” — в превод противоположен, отсрещен) — с този термин се обозначава лицевата страна на монетата. За аверс се приема тази страна, върху която се намира символът на принадлежност, като: герб на владетел или на държава, владетелски портрет (възможно е

Виж

Какво е монетосечене?

Интересувате ли се какво е монетосечене? МОНЕТОСЕЧЕНЕ е термин, с който се обозначава крайният процес от създаването на монетите (останалите етапи са рисуване на макет, изработка на матриците за монетите и т. н. — бел. авт.). От античността до съвременното монетосечене технологията е една и съща, като в миналото две матрици

Виж

Какво е лигатура?

Интересувате ли се какво е лигатура? ЛИГАТУРА е количеството на неблагородните метали, вложено в сплавта на монетите. Това са примеси, които се добавят към златото и се слагат за плътност (най-вече в бижутерията) — мед, сребро, никел. С лигатурата се измерва колко е частта на медта и колко е частта на

Виж

Какво е ремедием?

Интересувате ли се какво е ремедием? РЕМЕДИУМ (от лат. „remedium“, в превод — средство) — с него се измерва допустимото отклонение на пробата и теглото на монетата от благороден метал. В случаите, когато властите констатират по-голямо отклонение от допустимото монетата се изземва от обръщение. Посредством ремедиума фалшивите монети се изваждат

Виж

Какво е реверс?

  Интересувате ли се какво е реверс? РЕВЕРС — (от лат. „reversus — ” в превод обратен или обърнат на- зад) — с този термин се обозначава обратната страна на монетата. На реверса на монетата обикновено се обозначава нейния номинал.

Срочни депозити

Интересувате ли се от срочни депозити? Срочните депозити се появяват непосредствено след създаването на депозитната сметка, за която се подписва споразумение с банкова институция, според което потребителят прави депозита в някакъв размер са даден срок. Банката поема отговорност да изплати лихвен процент, след като този срок приключи. Това може да

Виж

Потребителски кредити без доказване на доход

Изгодни потребителски кредити без доказване на доход Търсите потребителки кредити без доказване на доход? В съвременния свят се ширят различни заблуди със социален произход. Една от тях е, че ако човек няма трудов договор и не получава добри доходи, не може да бъде приет от обществото за негов пълноценен индивид.

Виж