Какво е акцептен кредит?

Интересувате ли се какво е акцептен кредит? Акцептният кредит не представлява непосредствено заемане на пари, а на доверие, на кредитоспособност. Той по-скоро е вид гаранции, отколкото заем. Банката в случая продава своя подпис. При акцептния кредит банките акцептират теглени от техните клиенти менителници  и с това се задължават да изплатят

Read More

Какво е монетна стъпка?

Интересувате ли се какво е монетна стъпка? МОНЕТНА СТЪПКА е количеството монети, които се секат от определен номинал, които се секат от единица монетен метал. ТРОЙУНЦИЯ е мярка за тегло на благородните метали, която се равнява на 31. 1035 грама чисто злато. МОНЕТНА РЕГАЛИЯ (лат. „regalis” — царски, царствен, величест- вен) правото

Read More

Какво е аверс?

Интересувате ли се какво е аверс? АВЕРС — (от лат. „adversus” — в превод противоположен, отсрещен) — с този термин се обозначава лицевата страна на монетата. За аверс се приема тази страна, върху която се намира символът на принадлежност, като: герб на владетел или на държава, владетелски портрет (възможно е

Read More

Какво е монетосечене?

Интересувате ли се какво е монетосечене? МОНЕТОСЕЧЕНЕ е термин, с който се обозначава крайният процес от създаването на монетите (останалите етапи са рисуване на макет, изработка на матриците за монетите и т. н. — бел. авт.). От античността до съвременното монетосечене технологията е една и съща, като в миналото две матрици

Read More

Какво е лигатура?

Интересувате ли се какво е лигатура? ЛИГАТУРА е количеството на неблагородните метали, вложено в сплавта на монетите. Това са примеси, които се добавят към златото и се слагат за плътност (най-вече в бижутерията) — мед, сребро, никел. С лигатурата се измерва колко е частта на медта и колко е частта на

Read More

Какво е ремедием?

Интересувате ли се какво е ремедием? РЕМЕДИУМ (от лат. „remedium“, в превод — средство) — с него се измерва допустимото отклонение на пробата и теглото на монетата от благороден метал. В случаите, когато властите констатират по-голямо отклонение от допустимото монетата се изземва от обръщение. Посредством ремедиума фалшивите монети се изваждат

Read More

Какво е реверс?

  Интересувате ли се какво е реверс? РЕВЕРС — (от лат. „reversus — ” в превод обратен или обърнат на- зад) — с този термин се обозначава обратната страна на монетата. На реверса на монетата обикновено се обозначава нейния номинал.

Срочни депозити

Интересувате ли се от срочни депозити? Срочните депозити се появяват непосредствено след създаването на депозитната сметка, за която се подписва споразумение с банкова институция, според което потребителят прави депозита в някакъв размер са даден срок. Банката поема отговорност да изплати лихвен процент, след като този срок приключи. Това може да

Read More

Потребителски кредити без доказване на доход

Изгодни потребителски кредити без доказване на доход Търсите потребителки кредити без доказване на доход? В съвременния свят се ширят различни заблуди със социален произход. Една от тях е, че ако човек няма трудов договор и не получава добри доходи, не може да бъде приет от обществото за негов пълноценен индивид.

Read More

Кредит за 18 годишни

Бърз онлайн кредит за 18 годишни Търсите изгоден и бърз кредит за 18 годишни? В съвременния свят нуждата от купчини договори и формуляри, които хората се задължават да четата и подписват, постепенно се понижава, благодарение на бързо развиващите се технологии, както и от факта, че човечеството осъзнава необходимостта да използва

Read More