Разсрочване на кредит

Интересувате ли се от разсрочване на кредит? “Имам много кредити” Значителен брой от хората са с по повече от един, малки кредити, които  повечето случаи са бързи или потребителски. Разлика между преструктуриране и предоговаряне Друг вариант за улесняване изплащането на задълженията е възможността за преструктуриране на кредит. За да се преструктурира

Виж

Погасителен план калкулатор

Знаете ли какво е погасителен план калкулатор? Кредитният онлайн калкулатор се използва от потребителите, за да могат лесно и бързо да правят сравнение на погасителен план с равни месечни вноски или с намаляващи погасителните вноски, както и лихвите във всички банкови и небанкови кредитни дружества. Необходимо е само да се

Виж

Лихвен калкулатор

Знаете ли какво е лихвен калкулатор? Лихвеният калкулатор се използва, за да се калкулира ГПР, който кредитоискателя ще трябва да изплати, след като усвои желания от него заем. С негова помощ човек може да планира разходите и се изключва възможността да бъде изненадан от крайната цена по кредита, която ще

Виж

Изчисление на лихва

Изчисление на лихва по кредит Процесът на изчисление на лихва по заем се извършва като се използва онлайн инструмент, наречен електронен калкулатор. Той пресмята ГПР за всеки отделен случай по формула за изчисляване на лихва, която калкулира лихвите, таксите и комисионните за дадена кредитна услуга. Тя може да бъде потребителски, ипотечен или

Виж

Калкулатор лихви по кредити

Калкулатор за лихви по кредити Така нареченият калкулатор лихви по ипотечни кредити помага на гражданите да вземат най-доброто решение относно техния кредит. Основното предимство на този ипотечен кредитен калкулатор е, че той съставлява всички възможни разходи като такси и комисионни, които може да се включат в крайната цена. За да си

Виж

Предоговаряне на лихва

Предоговаряне на лихва по ипотечен кредит Така нареченото предоговаряне на лихва по кредит отговаря на нуждите на хората да си отговорят на въпроса как да си намаля лихвата по ипотечен кредит.   За тази цел обикновено се пише по образец примерна молба за намаляване на лихва. Тази молба за предоговаряне на

Виж

Погасителен план на заем

Какво е погасителен план на заем? При избора на заем човек следва да изчете внимателно всички условия. На база какъв е вида на заема, предназначението му и доходите на потребителя, може да се реши да се изтегли заем в чуждестранна валута, в определен погасителен период и с даден размер. Някои

Виж

Изчисляване на вноска по кредит

Знаете ли как се прави изчисляване на вноска по кредит? Изборът на погасителен план е от голямо значение при оформянето размера на вноската, както и крайната цена на заема. В значителен брой от случаите потребителите се спират на план с равни или анюитетни вноски, при които месечната вноска не се

Виж

Продажба на ипотекирани имоти от банки

Интересувате ли се от продажба на ипотекирани имоти от банки? Втората опция представлява продажбата на ипотекирания имот с одобрението на банката – кредитодател. Със средствата, които се получат от продаденото жилище, банката получава своя дял и лицето, което купува имота няма повече никакви задължения, тъй като кредита е погасен. Първо

Виж

Недвижими имоти от банки

Интересувате ли се от недвижими имоти от банки? Всеки човек би желал да попадне на изгодна оферта за евтино жилище. Пример за такава ситуация е, когато банката присвои имота на някой, който не си плаща редовно ипотечния кредит. В такъв случай, дружеството предлага жилището за ниска сума, а  хората, които

Виж