Калкулатор лихви по кредити

Калкулатор за лихви по кредити Така нареченият калкулатор лихви по ипотечни кредити помага на гражданите да вземат най-доброто решение относно техния кредит. Основното предимство на този ипотечен кредитен калкулатор е, че той съставлява всички възможни разходи като такси и комисионни, които може да се включат в крайната цена. За да си

Виж

Предоговаряне на лихва

Предоговаряне на лихва по ипотечен кредит Така нареченото предоговаряне на лихва по кредит отговаря на нуждите на хората да си отговорят на въпроса как да си намаля лихвата по ипотечен кредит.   За тази цел обикновено се пише по образец примерна молба за намаляване на лихва. Тази молба за предоговаряне на

Виж

Погасителен план на заем

Какво е погасителен план на заем? При избора на заем човек следва да изчете внимателно всички условия. На база какъв е вида на заема, предназначението му и доходите на потребителя, може да се реши да се изтегли заем в чуждестранна валута, в определен погасителен период и с даден размер. Някои

Виж

Изчисляване на вноска по кредит

Знаете ли как се прави изчисляване на вноска по кредит? Изборът на погасителен план е от голямо значение при оформянето размера на вноската, както и крайната цена на заема. В значителен брой от случаите потребителите се спират на план с равни или анюитетни вноски, при които месечната вноска не се

Виж

Продажба на ипотекирани имоти от банки

Интересувате ли се от продажба на ипотекирани имоти от банки? Втората опция представлява продажбата на ипотекирания имот с одобрението на банката – кредитодател. Със средствата, които се получат от продаденото жилище, банката получава своя дял и лицето, което купува имота няма повече никакви задължения, тъй като кредита е погасен. Първо

Виж

Недвижими имоти от банки

Интересувате ли се от недвижими имоти от банки? Всеки човек би желал да попадне на изгодна оферта за евтино жилище. Пример за такава ситуация е, когато банката присвои имота на някой, който не си плаща редовно ипотечния кредит. В такъв случай, дружеството предлага жилището за ниска сума, а  хората, които

Виж

Ипотечен кредит рефинансиране

Какво е ипотечен кредит рефинансиране? Рефинансирането се отнася до замяната на текущи дългове с нов заем, който има относително благоприятни условия за изплащане. Ипотечното рефинансиране се отнася до изплащане на съществуваща ипотека с нова. Рефинансирането на ипотека води до използването на един и същ имот като обезпечение за получаване на

Виж

Най-изгодната лихва

Задавате ли си въпроса коя е най-изгодната лихва при ипотечните заеми? Ипотеките са заеми, отпускани от финансови институции (банки или компании за бързи кредити), след като задържат определена част от частната собственост на едно физическо или юридическо лице. Ипотека с фиксиран лихвен процент и ипотека с променлив лихвен процент са

Виж

Ипотечен кредит с най-ниска лихва

Интересува ли ви ипотечен кредит с най-ниска лихва? Когато планирате да изтеглите ипотека е добре да обмислете детайлно всички аспекти и да изчислете възможността да се възползвате от ипотека с постоянен или променлив лихвен процент. Освен това следва да сравните предложенията на банките и ипотечните компании, от които планирате да

Виж

Разсрочване на задължения

Имате ли нужда от разсрочване на задължения? Рефинансирането е процесът на изплащане на съществуващ гарантиран заем чрез получаване на нов заем със същия размер, който отново се обезпечава със същия имот като стария заем. Очевидно е, че рефинансирането не елиминира задълженията по дълговете, тъй като само заменя стар заем с

Виж