Кредит за почивка

Бърз кредит за почивка Живеем във време, в което хората, за разлика от предишното поколение не се стремят да купуват къщи и автомобили и не измерват успеха си с тях. Младите хора инвестират парите си в това да пътуват, да опознават чужди култури и непознати хора. Те искат да общуват

Read More

Изплащане на кредитите

Изплащане на кредитите Всеки човек се стерми да бъде по-ангажиран с пестенето на пари и бюджетирането им. Ако теоретично звучи лесно, то всеки който се е опитвал някога да го приложи на практика, знае, че не е толкова лесно да се обхванат всички детайли. Тази статия ще се опита да

Read More

Погасяване на кредитите

Интересувате ли се от погасяване на кредитите? Финансовите буфери и кредитите е добре да се използват регулярно. Значителен е броят на хората у нас, които опитвайки се да направят най-добрия избор, остават в положение на несигурност. Тази статия има за цел да даде някои основни насоки в този аспект. Приоритизирането

Read More

Ипотечен кредит ГПР

Ипотечен кредит ГПР / Годишния Процент на Разходите   Когато на човек му предстои да тегли заем за жилище за първи път и вземе решение само върху цената на лихвения процент, той рискува да попадне в доста неприятна ситуация.  За да придобиете по-ясна представа в този аспект, вижте публикацията ни Как се

Read More

Ипотечен кредит с фиксирана лихва за целия период

Жилищен кредит с фиксирана лихва за целия период Когато човек иска да изтегли кредит за ново жилище, той ще трябва да провери цените в офертите на банките, за да избере най-изгодната оферта за себе си. Значителна част от хората не знаят, че това, което ги интересува е ГПР-то и взимат

Read More

Как се изчислява ГПР?

Интересувате ли се как се изчислява ГПР?  По-голямата част от хората в България знаят, че ГПР означава Годишен процент на разходите, но не всички знаят как точно се изчислява.  Значителна част от хората, отивайки в банката или кредитната компания, биват информирани, че при отпускането на кредит, тяхното ГПР ще бъде

Read More

Кредит срещу банкова гаранция

Кредит срещу банкова гаранция Банковата гаранция е специфичен вид персонално кредитно обезпечение. Кредитните обезпечения в най-широк смисъл (персонални и вещоправни) са произлезли във връзка с едни от най-старите банкови операции – ломбардните кредити. Те са възникнали в северната област на Италия, наречена Ломбардия в края на XII XIII век, когато

Read More

Кредит срещу застраховка живот

Кредит срещу застраховка живот Застраховането на кредита като форма на кредитно обезпечение не е масово разпространена в България. В развитите страни застраховането е най-често допълнително или частично обезпечение на кредитите и то не за задълженията на конкретен кредитополучател и в полза на определен кредитор, а за които и да са

Read More

Ипотечен кредит коя банка

Интересувате ли се от Ипотечен кредит коя банка? Според регламента на Закона за ипотечните кредити до 21 март 2017 година всички кредитни посредници трябва да бъдат добавени в регистъра на БВБ. Според изследвания на компании в тази област, към момента повече от 2/3 от кредитните посредници не са регистрирани. Това се дължи

Read More

Кредит в левове или кредит в евро?

Кредит в левове или кредит в евро? Най-важната дилема във връзка с валутата на жилищните заеми е дали те да бъдат изтеглени в лева или евро, като максимата, на която обикновено хората се осланят е, че е добре, човек да се спре на валутата, в която той получава заплата си. Когато

Read More