Кредит за неработещи

Интересувате ли се от кредит за неработещи? Кой може да използва заем за хора без доходи?  Всъщност всеки, защото най-либералните заемодатели отпускат такива заеми. Положителното становище за отпускане зависи от кредитоспособността на лицето, което се опитва да поеме паричния ангажимент. Също толкова важно е и извлечението от личната банкова сметка,

Виж

Кредити с бързо одобрение

Интересувате ли се от кредити с бързо одобрение? Обикновено небанковите кредити са предназначени за хора, които са в спешни финансови ситуации и се нуждаят от парична сума, която могат да получат за много кратко време и без излишна бюрокрация. Средно един такъв кредит се получава до два часа след подаване

Виж

Супер кредит

От известно време на пазара на кредити у нас се предлагат супер кредити под формата на заем без лихва. Може би, се питате как да го получим? Може да кандидатствате за такъв кредит от фирмите, които предлагат такива промоционални кредитни продукти. На какви условия трябва да отговаряме? Небанковите компании обикновено

Виж

Лизинг или кредит

Към кредитите на вноски, не можете да разчитате на кредити с 0% лихва върху офертата на банката. За разлика от това, някои кредитори могат да отложат датата на погасяване на първите вноски или да приложат промоционални лихвени проценти към тях. Оферти, където вноските са 0%, могат да бъдат намерени във

Виж

Банки с най-ниски лихви по кредитите

Интересувате се от най-изгодните кредити? Безпорно най-изгодни и най-привлекателните оферти на кредитния пазар са тези с 0% лихва. Те се отпускат на нови клиенти и се наричат безплатни, защото връщаме точно толкова, колкото сме изтеглили. Когато търсим първи безплатен заем, си струва да разгледаме само онези оферти, които напълно отговарят на

Виж

Кредит без доказване на доход от банка

Кредити без доказване на доход се предлагат от някои банки и фирми за бързи кредити. Договорът за кредит без доказване на доход се подписва чрез удостоверение за прехвърляне или от попечител, който ще предостави безплатен договор за активиране на кредита ви. При фирмите за бързи кредити няма да ви е нужен

Виж

Кредити с ниски лихви

Кои са банките с най-изгодни лихви по заемите? Ако се интересувате от това кои заемодатели, предлагат най ниски лихви за кредит, е добре да знаете, че това са банките. Те обаче отпускат заеми с по-висок размер на хора, които работят на трудов договор поне от 6 месеца. Те не отпускат кредити

Виж

Бърз заем, за плащане на сметка за ток

Интересувате ли се от кредит за сметки? Всеки трети онлайн кредит у нас е за покриване на битови сметки. Особено през зимния сезон много семейства не могат да се справят със сметките за отопление. Средствата, които се отпускат за посрещане на неотложни нужди от легитимните фирми с добро име са

Виж

Заем срещу запис на заповед

Интересувате ли сео от заем обезпечен със запис на заповед? Кредитите, обезпечени със запис на заповед са специален вид заеми, при които единствената гаранция за банката е писмения документ, в който кредитоискателя обещава, че ще върне средствата в договорения срок и при условията, посочени в договора. Запис на заповед е

Виж

Какво е ГПР?

Годишният процент на разходите ГПР е показател, който показва каква е крайната цена на един кредит. ГПР включва лихвата по задължението и допълнителните разходи към него като такси, комисионни и застраховки. Нашият екип избра за вас специален списък от утвърдени кредитни компании, които предлагат опции за теглене на кредит и

Виж