Коли на изплащане
Интересувате ли се от коли на изплащане?

1. Изисквания за автомобилен заем. Има няколко неща, които потребителят следва да вземе предвид, когато кандидатства за заем за кола. Основните изисквания за тези заеми са представени в този пост, заедно с някои полезни съвети.

KANDIDATSTWANE 2

На пазара има много финансови конкуренти, които предоставят заеми, така че  получаването на заем за кола не е много трудно. Въпреки това, ако човек иска да получи автоматично заем при разумна лихва, тогава е добре да има добър кредитен рейтинг.
2. Предпоставки за кредит за автомобил. Документите, които банката или финансова институция може да поиска, са:
– Доказателство за доходи
– Доказателство за постоянно и временно жилище
– Фотокопия на документи за данъчна декларация
– Банково извлечение от последните три месеца
Не бива да се забравя, че банката със сигурност ще провери кредитната история и че тези документи могат да варират при отделните заемодатели.

Ако човек има недобро кредитно минало, получаването на кредит за кола при нисък лихвен процент ще бъде трудно. Финансовата институция може да изисква вече споменатия набор от документи, но може да се наложи да потребителя да плати по-голямо авансово плащане и да му се начисли по-висок лихвен процент. Ако човек има недобра кредитна история в националния кредитен регистър, според нашето законодателство, тези данни се пазят пет години.

Преди да човек да сключи сделка с банка или компания по бързи кредити, е добре да провери и други схеми с подобен тип условия и лихви.
3. Рефинансиране при заем за автомобил. Ипотечното рефинансиране има много предимства. Но какво е рефинансирането на автомобил? Това може да се случи, когато човек е получил първия заем за автомобил от кредитния доставчик при неблагоприятен лихвен процент. Автомобилното рефинансиране, обаче, не е толкова популярно, колкото ипотечното рефинансиране, тъй като автомобилите имат амортизируем живот от 7 години, а шансовете за рефинансиране на кредита при благоприятен лихвен процент са много малко вероятни.

kredit-byrz-300x63

Разсрочване на задължения
Имате ли нужда от разсрочване на задължения?

Рефинансирането е процесът на изплащане на съществуващ гарантиран заем чрез получаване на нов заем със същия размер, който отново се обезпечава със същия имот като стария заем. Очевидно е, че рефинансирането не елиминира задълженията по дълговете, тъй като само заменя стар заем с нов. Хората като цяло рефинансират, за да спестят пари за плащания на лихви. Добре е, обаче, да се прецени добре размера на разходите за рефинансиране, преди да се стигне до него.

KANDIDATSTWANE 2Промяна на срока на ипотека

Собственикът на жилища може да се интересува от промяна на срока на ипотеката по различни причини. Например, собственикът на имота, който се интересува от ускоряване на ипотечните плащания, може да предпоче да намали срока на ипотеката. Цената би била по-големи месечни плащания като санкция за намаляване на срока на ипотеката. Добре е да се знае, че намаляването на срока на задължението за заем е възможно само, ако месечните плащания са по-високи, тъй като се изисква да се плаща по-голяма част от главницата на месечна база. И обратно, увеличаването на срока на ипотеката може да бъде опция за хората, които са затруднени да се придържат към договорените плащания по главницата (текущите лихви). Такива хора могат да предпочитат рефинансиране на ипотека с по-голям период на погасяване.

kredit-byrz-300x63

Кредит срещу лека кола
Онлайн заем кредит срещу лека кола

Гражданите вече могат да кандидатстват за финансовия продукт кредит срещу лека кола и да очакват положително становище в интервал от половин час. В тази публикация ще ви запознаем с някои съществени аспекти относно заемите срещу залог на лека кола.

KANDIDATSTWANE 2

Кредитните организации на пазара у нас вече предлагат субсидиране на важите нужди или план с финансиране приблизително до 80% от пазарната цена на вашето превозно средство. Веднага след получаване на одобрението, средствата на гражданите се превеждат на тяхната лична банкова сметка. Получаването на становище става в първия един час след изпращане на заявлението.

При получаване на кредит срещу автомобил, упълномощеното лице извършва оценка на автомобила ви на базата на цената на едро. След това, той отпуска кредит на базата на това, каква цена счита той, че заслужава колата ви. Тогава автомобилът ви остава при него за договорения между вас и служителя срок в споразумението за кредит, докато не издължите отпуснатата и усвоена сума. Този кредитен продукт се различава от този за закупуване на автомобил. Той винаги е краткосрочен кредит по същество.
В случай, че сте получили определена сума срещу залог на леката ви кола и не погасите задължението си в договорения срок, вие рискувате да загубите правото си на собственост върху нея и тя да остане за кредитора по подразбиране.

Повечето държави на ЕС са преминали строги закони с намерението да регулират пазара за заеми за автомобили. През 2007 г. осемнадесет държави приеха законодателство с намерението да регулират този сегмент на пазара на кредити. През 2008 г. осем държави приеха подобни закони с намерението да ограничат хищническите практики по отпускане на такива заеми. Тъй като тези заеми имат много високи лихвени нива на годишна база, повечето държави също се опитват да налагат горна граница на лихвения процент, който  да може да се начислява. На този етап на територията на ЕС  кредит срещу лека кола остава услуга, която е предизвикателство за легитимните финансови организации и тепърва ще се развива до ниво, на което ще бъде по-полезна за обществото и ще крие по-малко рискове.

kredit-byrz-300x63

Рефинансиране на кредит дск

Интересува ли ви рефинансиране на кредит дск?

При имплеменитрането на този процес потребителите имат шанс за рефинансиране на усвоен вече кредит, както от ДСК, така и от други заемодатели. Рефинасирането от Банката се отличава със следния регламент:

– Няма минимална сума;

– Максималната сума е 400 000 лв. или техния еквивалент в евро;

– Няма минимален погасителен период;

– Максималният погасителен период е 30 години.

KANDIDATSTWANE 2
Лихвените нива се определят на базата на пазарен индекс. Документите за получаване на заем по рефинансиране са следните:

  • Удостоверение за доход;
  • Съгласие на работодател за превод на възнаграждение по трудовово правоотношение – при едновременни заявления за потребителски и ипотечен кредит;
  • Общи сведения, съгласно ЗКНИП, която Банката може да потърси;
  • Общи сведения, на базата на Общите условия на Банката за отпускане на жилищни и ипотечни заеми;
  • Искане за отпускане на заем;
  • Декларация за гражданско и имущeствено положение и за свързани трети лица.

kredit-byrz-300x63

Кредити сравнение
Най-добрата банка за жилищен кредит

Доброто проучване в Интернет относно избора на най-подходящ заемодател на ипотечен кредит, ще ви даде обективна информация. Там хората обикновено обсъждат силните и слабите страни на тези заемодатели. Отлично решение е да се посъветвате и с членове на вашето семейство, приятели и колеги. Всичко това ще ви помогне да изберете правилния доставчик на ипотечен кредитен продукт.

KANDIDATSTWANE 2

1. Ако една банка или компания ви вдъхва надеждност и сигурност, то може да се доверите на нея. Един добър ипотечен заемодател ще ви подаде информация за всички разходи в кратък срок от подаване на заявлението ви за кредит. Тази информация може лесно да ви бъде изпратена по имейл или по факс. Доставчикът би трябвало да ви даде списък на всички разходи, свързани с ипотечния заем, включително таксите, таксите за собственост, разходите за държавната инспекция по жилищно оценяване, таксите на правителството и т.н. Това може да ви помогне, за да сравните по-лесно тарифите на различните кредитори. Не забравяйте, че това е само една временна оценка и крайната цифра може да варира, тъй като финансовите организации понякога променят своите условия. Въпреки това, един надежден заемодател няма да позволи прекалено много несъответствия в числата. Крайната цена на заемодателя може да се колебае в определени граници, но винаги ще бъде близка до първоначалната оценка.
2. Добре е да използвате консултативен подход. Много ипотечни компании може да ви сътрудничат до момента, в който подпишете ипотечните документи. Те се интересуват само от почуваването на печалбите си и може да ви накарат да се възползвате от ипотека, която ще се окаже по-полезна за тях, отколкото за вас.

Така че е добре да намерите кредитор, който не само ще ви продаде заем, но също така ще попита за вашия финансов план. Служителят по кредита, ако компанията е наистина надеждна, ще ви напътства, за да получите най-изгодната за вас ипотека, която ще се впише в схемата на вашия финансов план. В случай, че сте попаднали на сигурен доставчик, той би се погрижил за вашите изисквания и ипотеката ви няма да се превърнете в тежест за вас в продължение на следващите години. Добрата банка или кредитна компания, също така, ще ви даде идеи за увеличаване на вашето кредитно състояние.

3. Винаги се опитвайте да поддържате добър кредитен рейтинг, за да получите по-добри лихвени проценти. Без значение кой кредитор избирате, хубаво е да планирате добре времето за изплащане на задължението. Направете всичко възможно да изплатите кредита си за определения от вас и кредитодателя период от време. Избягвайте да плащате такси за обработка на заявления и да фиксирате лихвен процент, преди да сте сигурни, че сте се спрели на най-подходящия за вас заемодател. Транзакциите с ипотечни кредити могат да бъдат много сложни. Следователно, препоръчително е да се консултирате с експерти в отрасъла като кредитен брокер, финансов съветник и пр., вместо да се доверите на неподходящ за вас ипотечен кредитор.
kredit-byrz-300x63