Ипотечен кредит за къща на село
Интересувате ли се от ипотечен кредит за къща на село?

Закупуването на къща е много голямо решение, за което играят роля различни неща като местоположение, бюджет и квартал. Добре е всички фактори, свързани с инфраструктурата на населеното място също да бъдат разгледани, преди да се стигне до решение за покупка. Тази публикация изброява някои от тези аспекти.

KANDIDATSTWANE 2

Добре е в началото да вземете предвид бюджета и да планирате правилно покупката ви. Препоръчително е още в самото начало да сте наясно с това колко можете да си позволите да похарчите за къща. Бъдете изключително реалистични, когато става въпрос за това каква час от бюджета може да похарчите. Това е важно, ако планирате да теглите заем, с който да изплатите част или цялата придобивка.

Избягвайте да се поддавате на изкушението да превишите планираната сума, тъй като това е една от основните причини за възбрана на имоти. Ако търсите необзаведена къща, не забравяйте да планирате бюджета на вашите мебели. Ако купувате имот за препродажба, може да се наложи да отделите допълнителни пари за евентуален домашен ремонт. За по-неотложни ремонти можете да потърсите жилищен или ипотечен кредит.

След като бюджетът е планиран, направете внимателно сравнение за различните видове жилищни кредити, които са на разположение. Въз основа на съществуващата ви заплата може да получите реална представа за това колко можете да заемете. Заемодателят, банката или институцията ще имат нужда от подробности за Вашите годишни приходи, кредитна история, авансово плащане и разходи за закриване на къщата, за да определите колко сте квалифицирани да заемате. Дайте им съответните подробности и не крийте никакви факти.
Преценете добре дали офертата на избрания от вас жилищен заем е най-изгодната за вас, изяснете си какъв точно ще бъде размера на лихвата, която ще трябва да платите, продължителността на кредита и подробностите за рефинансиране. Също така, помолете служител от избрания от вас кредитен доставчик да ви обясни всички данъчни последици от вашия заем.

Ако купувате втори дом, можете да използвате парични средства, които да усвоите след ипотека на първия си дом. Има две опции за ипотека за дома – постоянна /фиксирана/ лихва и променлива /регулируема/. При ипотека с фиксиран лихвен процент следва да платите фиксирана лихва за целия срок на заема. При ипотечните кредити с променлив лихвен процент лихвените нива са по-ниски за определен период от време, след което се променят според предварително зададен набор от лихвени проценти. И двата вида имат своите предимства и недостатъци, така че поговорете с кредитора преди да стигнете до заключение.

След като започнете да разглеждате различни имоти, си пригответе готова авансова вноска. Може да се наложи да платите символична сума, за да я резервирате, преди някой друг да го направи.

kredit-byrz-300x63Социално предприемачество
Знаете ли какво е социално предприемачество?

Програми на ЕС за финансиране:

– Европейски социален фонд (ЕСФ);

– Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

– Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD);

– Европейска програма за заетост и социални иновации, която включва:

  1. ПРОГРЕС;
  2. EURES;
  3. Микрофинансиране и социално предприемачество.

KANDIDATSTWANE 2

Ос на EaSI „Микрофинансиране и социално предприемачество“

„Микрофинансиране и социално предприемачество“ осъществяват подкрепа в следните две насоки:

– микрокредитиране на уязвими групи и микропредприятия;

– социално предприемачество.

Задачи:

– Увеличаване на достъп и присъствието на финансова помощ за уязвими групи, които се опитват да утилизират свой собствен бизнес или да регистрират малки предприятия.

– Създаване на институционален потенциал на доставчиците на кредитиране.

– Подпомагане на развитието на социални предприятия, по-специално чрез предоставяне на достъп до финансиране.

Микрофинансиране
Гаранция по Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI)

Чрез гаранцията по EaSI 96 млн. евро вече са достъпни за заинтересовани доставчици на микрокредитиране и социални предприятия. Това ще даде възможност на тези доставчици и инвеститорите в социални предприятия да предоставят услугите си на предприемачи, които иначе не биха финансирали поради съображения, свързани с риска. Комисията упълномощи Европейския инвестиционен фонд да прилага гаранцията по EaSI.

Кандидатстването за гаранции по EaSI (преки или насрещни гаранции) става чрез отговор на покана за изразяване на интерес, публикувана на уебсайта на Европейския инвестиционен фонд.

Изграждане на капацитет в рамките на EaSI

16 млн. евро са достъпни чрез компонента на EaSI в областта на инвестициите за изграждане на капацитет. Неговата цел е изграждане на институционален капацитет на подбрани финансови посредници, които все още не са постигнали устойчивост или се нуждаят от рисков капитал, за да бъдат растежът и развитието им устойчиви. Той включва собствен капитал, а в изключителни случаи — заеми. Комисията упълномощи Европейския инвестиционен фонд да прилага компонента на EaSI в областта на инвестициите за изграждане на капацитет.

Кандидатстването за средства по компонента става чрез отговор на покана за изразяване на интерес, публикувана на уебсайта на Европейския инвестиционен фонд.

Кой може да участва?

  • Държавите от ЕС;
  • държавите от ЕИП — в съответствие със споразумението за ЕИП — и държавите, членуващи в ЕАСТ;
  • страните кандидатки и страните потенциални кандидатки за членство в ЕС— в съответствие с рамковите споразумения, сключени с тях.

Европейската комисия не финансира пряко предприемачи или социални предприятия, но дава възможност на избрани доставчици на микрокредити и инвеститори в социални предприятия в ЕС да увеличат кредитирането.

За финансиране могат да кандидатстват обществени и частни органи на национално, регионално или местно равнище, предоставящи микрокредити за физически лица и микропредприятия и/или финансиране за социални предприятия в тези страни.

kredit-byrz-300x63

Банки сравнение
Как се прави между различните банки сравнение?

Ако желаете да усвоите изгоден ипотечен кредит, не се спирайте на първата банка или кредитна компания, която са ви препоръчали. Нерядко се срещат банкови и небанкови дружества с несправедливи практики. По тази причина е добре да откриете доставчик на ипотечни кредити, който може да отговори на вашите искания и потребности и да ги задоволи.

KANDIDATSTWANE 2

Първо, е добре да си изясните какъв ипотечен заем желаете: с регулируем лихвен процент или фиксиран. Кредитите с променливи тарифи обикновено се покачват след определен интервал от време. Така че, месечната ви вноска също ще нарастне с повишаването на лихвените нива.

Кредитите с непроменлив лихвен процент с по-дълъг период на изплащане са с по-високи лихвени нива, в сравнение от ипотеките за по-кратък период. Това е първия лакмус. Така че, е добре да сте наплъно убедени, че сте се доверили на надежден доставчик по кредити.

Извършването на сравнение на разходите и споразумяването на лихвения процент с дружеството може да ви осигури по-изгодна крайна цена на заема.

1. Препоръки от близки. Най-добрият начин да разберете кой е истински добър кредитодател, е като потитате ваши близки или роднини. Така никога не може да сбъркате. Друга опция е да се допитате до местните банкови дружества да ви препоръчат добър заемодател. Допитайте се до вашия финансов съветник, който също може да ви насочи към някои надеждни и сигурни доставчици. Накрая винаги ги питайте „защо“ и филтрирайте информацията, за да сте сигурни, че кредитора, към който ви насочват отговаря точно на вашите желания и потребности.

2. Сравнение на продуктите при различните банки. Сравнението на продуктите на кредитния пазар у нас е най-важно, когато искате да кандидатствате за ипотечен заем. Можете да посетите форумите, страниците на уебсайтовете и социалните медии, за да разберете за опита, който хората са имали с компанията. Освен това, по този начин можете да проверите репутацията на заемодателя и общественото мнение.
2. Осъществяване на срещи. Не показвайте неувереност, тъй като служителите използват утвърдени маркетингови практики и това вас изобщо не бива да ви притеснява. Голяма част от кредиторите целят единствено да ви продадат някакъв кредитен продукт, така че очаквайте да направят големи обещания. В крайна сметка, най-добре е да се спрете на доставчика за ипотечно кредитиране, от който получите най-прозрачна и ясна обратна връзка. Най-добре е да ги попитате всички детайли във връзка с кредита в писмен вид или по електронна поща.

kredit-byrz-300x63

Потребителските заеми в ЕС
Знаете ли правата си за потребителските кредити в ЕС?

Когато човек тегли потребителски заем, е добре да знае, че има принципи в политиката на Европейския съюз, които закрилят правата на гражданите. Този регламент се отнасят до времето преди подписване на споразумение с кредитодателите и ви предоставят шанс да го анулирате, в случай, че размислите.

KANDIDATSTWANE 2

Как се сравняват предложения?

Когато желаете да придобиете нещо на кредит, е добре първо да сравните предложенията и чак тогава да направите вашия избор. Преди да сключите споразумение, кредитодателят следва да ви даде информация под формата на стандартизирано европейско приложение във връзка с потребителския кредит. Този формуляр се изисква, за да ви улесни да се информирате оптимално за регламента на всеки финансов продукт, от който искате да се възползвате. Той следва да съставлява:

– главните особености на споразумението;

– стойността на заема и цената му;

– ГПР, който включва цялата стойност на продукта – лихви, такси, комисионни и всякакви други разходи;

– броят, сумата и през какъв период следва да се правят плащанията;

– общи данни, свързани с юридическата страна на кредита.
По този начин може да сравнявате предложения за кредити от повече кредитни доставчици и да се спрете на най-изгодния за вас. В случай, че кредитния доставчик не ви е дал такъв документ, вие имате право да го изискате.

Може ли да се откажете от кредита, след като вече сте подписали споразумението?
В случай, че сте подписали основния документ по споразумението за кредит, но сте осъзнали, че нямате нужда от този продукт в последствие, може да използвате правото ви за отказ, което е 14 календарни дни, считано от сключването.

Не е задължително да се аргументирате пред кредитния доставчик, но следва да възстановите размера на кредита, който сте усвоили плюс лихвите и други разходи и такси, заплатени от кредитодателя.

Предсрочно погасяване на заемите

Ако възнамерявате да платите заем по-рано, от момента, за който сте се договорили, можете да го реализирате. Добре е да знаете, че може да трябва да изплатите обезщетение на заемодателя за загубения интерес от негова страна. Възстановяването на този интерес следва да не надвишава общата сума на реално пропуснатите лихви.

Редът и условията се отнасят до потребителските заеми на стойност от 200 до 75 000 евро. Това не се отнася до кредитите, които:

– гарантирани с ипотекиране на ваш имот;
– сключени за закупуване на земя или недвижим имот, за лизинг или даване под рента, в които не се включва условие за закупуване;
– отпуснати без лихва, без допълнителни такси или овърдрафт, който следва да се изплати за период от 1 месец, след взето решение от съда;
– свързани с кредити, отпускани на определена социална група.

Имате ли право на кредитен продукт от страна-членка на ЕС, която не е вашата родина?

В случай, че искате да изтеглите средства от друга държава, е добре да знаете, че кредитните организации може да не искат да ви отпуснат, тъй като не сте гражданин на същата държава. Също така, може да ви откажат заем и когато работите в страна, различна от тази, в която се намира кредитора.

Права на кредитните доставчици

Банките могат да поставят редица изисквания на кредитоискателите. На база общия регламент за недопускане на дискриминация по отношение на националност, финансовите организации нярушават законите на ЕС винаги, когато проявяват дискриминация към чуждестранни граждани на страни, които са членки на Евросъюза на базата на националността им.

Ако считате, че в някоя банка са проявили към вас дискриминация, имате право:

– да осъществите контакт с институцията (в частност с нейната служба по жалби и оплаквания) и да изискате отговор в писмена форма, в който банката да се аргументира на база на какво е формирала отрицателното си становище за отпускане на кредит;
– на базата на този документ от кредитодателя имате право да потърсите подкрепа от FIN_NETEnglish (мрежата за разрешаване на финансови казуси), изпълняваща ролята на медиатор между граждани и кредитни доставчици.

kredit-byrz-300x63

Кредити с фиксирана лихва
Новост ли са кредитите с фиксирана лихва на пазара у нас?

Според специалистите, занимаващи се с феномените в сферата на свободната икономика, тези кредити съвсем не са нещо ново. Дори ако обърнем поглед към миналото, в пиковия момент на търсенето и предлагането на ипотечни финансови продукти в страната са много актуални именно кредитните продукти с постоянна лихва за краткосрочен период.

 

KANDIDATSTWANE 2

Обикновено тези кредити се теглят с цел закупуване на недвижимо имущество при т.нар. груб строеж. Така за интервала до получаване на положително становище вноските са в по-малък размер. Това се дължи на факта, че имота не може да се използва се внася по-малка вноска по заема, защото недвижимата собственост не може да се експлоатира и дори в значителен брой от случаите потребителите заплащат рента за този период.
Има случаи, в които голяма на част от потребителите, след като изтече времето с фиксиран лихвен процент, се начислява много по-висока вноска. Това се дължи не само на по-високите лихвени нива, предвидени в договорите, но и поради по-високите БЛП /Базов лихвен процент/.

В настоящия момент имотите, наричани в период на груб строеж не са с високо търсене. Така че, това няма как да е повод за теглене на такъв заем.

В случай, че искате да изтеглите кредит с постоянна лихва е добре да се информирате прецизно за спецификата на предложението – какъв е фиксирания срок, как се изчислява лихвеното ниво, след като изтече този период, както и какви са съпътстващите отговорности и разходи.

Специалистите съветват първо да се направи добра преценка дали финансовия продукт с плаваща, но ясно определена лихва, не е по-изгодния избор за заем.

Кои са кредитните продукти с фиксирана лихва за целия период?

При потребителските заеми непроменлива лихва определят голяма част от небанковите кредитни доставчици и по-скоро тези, които предоставят бързи заеми с ограничена максимална сума.

Причината е прозрачна – лихвата е толкова голяма, че тези организации без проблем могат да начисляват на своите потребители фиксирана лихва. Тези кредити са ориентирани главно към купуване на стоки от големите магазини и други подобни ликвидни потребности на гражданите.

Добре е да се знае, че и някои от банковите финансови организации разработи потребителски заем с фиксиран лихвен процент за целия срок и в редица ситуации тази опция е доста привлекателна за гражданите.

Но, в случай, че кредитоискателят работи във фирма с преференции по потребителски заеми в няколко банкови дружества или може да сключи договор като индивидуален потребител, то значи може да стигне до 5-6% по-ниско лихвено ниво, основано на БЛП. Тази опция най-вероятно ще бъде по-добра, тъй като едва ли за периода на заема може да се очаква значително повишаване на БЛП.

Знае се, че в кредитните продукти с непроменлива лихва, основният приоритет е сигурността. В случай, че непроменливото лихвено ниво е за неголям срок, то сигурността като предимство се размива и не е постоянно определящо при сравняването на различни видове оферти за заеми.

Същевременно, когато лихвата е фиксирана за по-голям интервал или за целия период на заема, то тя следва да е над лихвените нива при променлива лихва. Това, разбира се, прави неизгодно банковите дружества на кредитния пазар у нас да предоставят такива кредити. От друга страна в тези несигурни времена за дълговите пазари, може да се очаква интересен отговор на потребителите на подобна оферта от банковите дружества.

Но пък в тези времена на несигурност на финансовите/дълговите пазари, би била интересна реакцията на клиентите на такова предложение на някоя банкова институция.

kredit-byrz-300x63

Ипотечен кредит за къща
Интересувате ли се от ипотечен кредит за къща?

Вие и вашето семейство работите упорито и заделяте усилено, за да спестите пари за първата ви извънградска къща, вила или хижа. Ентусиазмът ви е оправдан, но трябва да се вземат предвид някои важни съображения, преди да закупите желаното от вас имущество. Аспекти като бюджета, местоположението, съседите, данъчните и финансовите съображения следва да бъдат внимателно обмислени.

Преди да реализирате вашата покупка е хубаво е да вземете предвид следните фактори:

1. Особености.  Въз основа на вашия бюджет, решете какъв вид къща търсите. Трябва да изберете между новопостроена къща и къща за препродажба. Ще има чувствителна разлика в цените и на двете. Освен това, следва да решите дали искате обзаведена, полуобзаведена или необзаведена къща. Потърсете къща, която попада във вашия бюджет. Не позволявайте на брокера ви да ви принуди да закупите нещо, което е извън вашия ценови диапазон.

2. Разположение. Местността е важен аспект, който е добре да имате предвид, когато купувате къща. Когато избирате местоположението, помислете за фактори като близост до търговски центрове, болници, обществен транспорт и други неща, които са важни. Ако имате деца, близостта до детска градина, училище или университет също е важен фактор. Изберете населено място според вашия бюджет. Кварталът също е съществена част от местоположението ви. Той е от изключително голямо значение за децата, затова изберете грижливо квартала.
3. Брокери. Намерете добър недвижим имот за съвети за закупуване на имоти, тъй като той може да ви даде добри съвети за закупуване на къщи. Направете домашните си спецификации ясни, за да разбере какво търсите. Споменете също вашите предпочитания за местността и квартала. Посочете ясно, че не искате да видите къщи, които са извън ценовия диапазон или бюджет. Това ще ви спести много време. Брокерите имат справедлива представа за финансовите институции, които заемат пари, но не се пренебрегвайте, ако се опита да ви продаде скъп имот за по-високи комисионни. Никога не бързайте да се съгласите с цената, която той иска за имот; Кажете му, че имате нужда от известно време, за да го помислите. Опитайте се да го сравните с другите свойства в тази област.

4. Жилищно оценяване След като решите да закупите къща, я проверете внимателно, от единия ъгъл до другия, преди да направите противопоказания. Инспекциите на дома са от решаващо значение за закупуването на жилища. Потърсете каквито и да било строителни дефекти, като изтичане в мивката или врата, която е силно влошена, но добре покрита. Също така да получите експерт домашен инспектор, за да разгледате къщата внимателно, тъй като той може да забележи местата, които се нуждаят от ремонт. Инспекцията е наложителна, защото ако не инспектирате къщата, преди да я купите, може да се окажете с огромна сума пари за ремонт. Настоявайте за проверка, дори ако недвижимото лице се опитва да ви възпира да го направите. Направете противопоказания на базата на доклада на инспектора и цените на други имоти в тази област.

5. Направете най-изгодната сделка. Реализирайте покупката по най-подходящия за вас начин.  Договорете цената правилно, преди да финализирате сделката и да съставите договора за нея. Помолете адвоката си да прегледа подробностите. Добре е, също така, да го прочетете внимателно, да разбирате всички условия и да проверявате скритите клаузи. След като сте доволни, продължете и направете покупката. Поискайте застрахователна полица от застрахователната ви компания, след като купите имота си.

Докато купувате къща, може да имате много проблеми. Ще има важни решения. В някои случаи може дори да преизчислите бюджета си. Не забравяйте да останете спокойни, никога не се изкушавайте и помислете добре, преди да направите покупка. Това е огромно финансово решение, което включва цялото ви семейство.

kredit-byrz-300x63

За да нямате дългове – пестете!
Знаете ли как да пестите?

Тази публикация ще се опита да ви опише как, когато си имате ясна представа за доходите, разходите и възможностите за пестене, можете да заделяте дори над 100-200 на месечна база. Ето някои добри идеи:

1. Абонаменти. В случай, че всеки месец си вадите нова карта за фитнес, чиято цена е 30 лв., а не посещавате залата редовно, е за предпочитане да оставите картата. Същото се отнася и за списания, членски внос и др. Човек следва да отдели известно време и да помисли. Желателно е да приоритезира начините за организиране на ежедневието и свободното време, така че да харчи средствата си само за наистина необходимите неща. Проблемът е, че хората са много заети и трудно взимат решение да седнат и да помислят върху този въпрос.

Икономисвате: 30 лв.

KANDIDATSTWANE 2

2. Kарти за намаления. Може да си направите карта за намаление от магазините, от които пазарувате обикновено. Обикновено намалението е около 5%. Само с три покупки на стойност от по 50 лв. може да спестите средно 7,50 лв. Когато си извадите карта за намаление и от магазините, от които пазарувате (дрогерии, аптеки и т.н) ще икономисате още около 2 лв. И тук факторът време е причина в значителен брой от случаите да не обръщате внимание на ползите от такъв вид карти.
Икономисвате: 10 лв.

3. Описвайте в бележник всички разходи. Това е необходимо, не защото реално икономисвате средства, а защото носи прозрачност. Обикновено хората не го правят, тъй като се притесняват от крайния резултат. Примерно, битово-комуналните разходи са около 700 лв., храната е 200 лв., но за месец всъщност харчите за тези две пера 1100 лв. Тук се появява едно несъответствие, което не се знае къде отива. Те обикновено се харчат неусетно по кафета, обеди и разноски в свободното време. Така че, е добре да си направите ясен бюджет и да се придържате към него. Може да се опитвате всеки месец да коригирате разходите с цел по-малко необходимите от тях да намаляват постепенно.

Икономисвате: 200 лв.

4. Излизане с приятели. Хубаво е да сте спонтанни, но е още по-хубаво в някои случаи да се отдадете на нещо различно от това интензивно да контактувате с всеки, който ви покани. Когато излизаме постоянно навън е нормално да имаме повече разходи. Така че, старайте се да се виждате с хората, с които наистина имате нужда. Ако планирате излизанията си, ще се уверите, че може да спестявате от непредвидените срещи. Например, ако знаете, че в събота ще ходите на клуб, то може да се задоволите с по-икономични обеди през седмицата. Така планираните

Икономисвате: 30 лв.

Като приоритезирате разходите може да икономисате значителен брой средства. За да го реализирате, следва първо да помислите добре и след това да проявите самодисциплина. Най-добре е да се опитвате да бъдете в златната среда.

kredit-byrz-300x63

Кредит брокер
Знаете ли какво е кредит брокер?

„Ако изплатите ипотеката си преди пенсионирането, ще свалите огромно финансово натоварване от раменете си. Също така, ще получите право на повторна ипотека след като навършите 62.“
– Сузе Орман.

Тази публикация има за цел да ви улесни в избора на най-добрия заемодател, в случай, че се нуждаете от ипотечен заем.

KANDIDATSTWANE 2

Предлагаме ви няколко насоки, които ще ви улеснят в сравнението на най-подхдящия за вас кредитодател:
1. Провеждане на интервюта. Започнете с това, че трябва да сте наясно с вашите изисквания и се опитайте да ги формулирате. След като направите щателно проучване на кредитните продукти, политика и общи условия на доставчиците, се свържете с предпочетения от вас заемодател за среща.

Попитайте служителят за всички ваши детайли относно лихвените проценти, ГПР, допълнителни разходите, вноски на месечна база и т.н. Запишете техните отговори и как те убеждават, че заемът им е най-добрата опция за вас.

2. Разгледайте опциите. Не е необходимо да ползвате ипотечен кредит от частни компании. Можете да използвате държавни заеми или заеми при по-ниски лихвени нива при закупуване на нов дом. Освен това банките предлагат и жилищни заеми, които са добро решение. В случай, че членувате в кредитна организация или съюз, може да получите по-достъпни тарифи. Така че, информирайте се за всички възможности преди да изберете кредитор.

3. Кредит брокер. Докато той сам по себе си не предлага заеми, брокерът може да ви улесни в намирането на най-изгодния вариант за вас. Важно е той да бъде независим и безпристрастен към кредитните доставчици. Той изпълнява функцията на посредник между вас и ипотечния кредитор и ще ви придружи в комуникацията ви с финансовите организации. Неговите функции се изразяват в уреждането на всички формалности вместо вас. Добре е да знаете, че ако той няма добра работна етика и не е достатъчно обективен, можете да се окажете подведени и да не изтеглите наистина най-подходящия за вас кредит.

kredit-byrz-300x63