13мар./17

Какво е кредитен риск?

Интересувате ли се какво е кредитен риск? Кредитен риск е вероятността длъжникът да не изпълни или да се окаже в невъзможност да погаси своето задължение към банката-кредитор. Поради влошаване на финансовото сиRead More…

12мар./17

Какво е кредитно писмо?

Интересувате ли се какво е кредитно писмо? Кредитното писмо прилича на пътническия чек. То има сходни черги и с бланковия акредитив. Издава се от банка и се използва от пътници и туристиRead More…

12мар./17

Какво е БИК (Bull)?

Интересувате ли се какво е БИК (Bull)?   „БИК” (Bull) — в борсовия жаргон — участник в спекулативна борсова операция, който разчита на повишаване на курса на котираните ценни книжа, валути иRead More…

10мар./17

Какво е иконимическа полица?

Интересувате ли се какво е иконимическа полица ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦА – запис на заповед, издаван без да е налице реално задължение на издателя към бенефициента, само за да може последният да получи пари от банкаRead More…

10мар./17

Европейско финансиране на стартиращ бизнес

Европейско финансиране на стартиращ бизнес Европейският инвестиционен фонд и Банка ДСК  сключиха договор в рамките на инициативата “ЕС ИновФин за Иноватори” с икономическата подкрепа по програма на ЕК „Horizon 2020“. Чрез договораRead More…

09мар./17

Какво е инвестиционен тръст?

Интересувате ли се какво е инвестиционен тръст? ИНВЕСТИЦИОНЕН ТРЪСТ е финансов институт, обикновено с организационна форма на акционерно дружество в страните с пазарно стопанство, който набира средства от частни инвеститори и гиRead More…

08мар./17

Какво е двойно данъчно облагане?

Интересувате ли се какво е двойно данъчно облагане? ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ е облагане на един данъчен обект от две или повече страни. Приети са редица междудържавни спогодби за избягване на Двойно данъчноRead More…

07мар./17

Какво е девалвация?

Интересувате ли се какво е девалвация? ДЕВАЛВАЦИЯ е понижение на курса на местната валута, извършвано от валутните власти, спрямо златото и другите валути. Предприема се главно за насърчение на износа или подRead More…

07мар./17

Кредити за животновъдство

Интересувате ли се от кредити за животновъдство? Животновъдството е свързано с купуване на машини и съоръжения, а не само на животни. Европейската централна банка и ЕК насърчават закупуването на машини в тозиRead More…