Рефинансиране на ипотечен кредит

Търсите рефинансиране на ипотечен кредит?

Много хора в наши дни се нуждаят услугата по рефинансиране на ипотечен кредит. Ето списък на банковите институции, които предлагат едни от най-изгодните оферти в България:

Сибанк

– Кредитният доставчик предлага заеми срещу ипотекиране на недвижима собственост с цел рефинансирания със своя ексклузивен пакет „Класика“.

– Най-високият размер на ипотечния кредит е 500 000 лева, а времето, предвидено за погасяване на задължението е до 30 години.

-Банката има условие, относно възрастта на кредитополучателите. Те трябва да са на не повече от 65 години по времето на подписване на споразумението.

Рефинансиране на ипотечен кредит

KANDIDATSTWANE 2

– Банката може да одобри кандидатура за максималния размер от 500 000 лева, когато гражданите използват като залог всички свои активи и това е известно като „пълна отговорност“. Друга опция е банката да отпусне кредит, когато клиентът отговаря с недвижима собственост (къща, офис, апартамент, магазин и др.) и това касае случаите на „ограничена отговорност“.

– Размерът на лихвата се определя индивидуално и въз основа на изискванията и възможностите на всеки отделен клиент.

– Банката не изисква гражданите да превеждат непременно цялата си работна си заплата регулярно за погасяване на задължението и договаря справедливи клаузи във всеки договор.

-Размерът на вноските, спрямо трудовите възнаграждения на клиентите, не е необходимо да надхвърля 65%.

– Таксите, определящи имущественото обезпечение се определят, като се вземат предвид тарифите на жилищния оценител.

– Застраховка „Живот“ се смята върху размера на кредита, а Застраховка „Имот“ се сумира над Главницата.

– Таксите, които банката начислява са: обслужване и управление.

– Сайтът на Банката е: www.cibank.bg

 

Обединена Българска Банка

– ОББ отпуска заем срещу ипотека в евро или лева.

– Най-високият размер, който може да бъде отпуснат е до 500 000 лева или техния еквивалент в евро.

– Становището на банката се получава в същия ден, а времето за връщане на средствата се предвижда да бъде до 35 години.

– Банката не удържа такси при подаване на заявлението и обработката на документите, при изплащане на дълга преди предвидения в договора срок или при рефинансирания на кредити от други кредитни доставчици.

– Кредиторът не начислява такси при оценяване на ипотекирания имот и оценка на кредита.

– Лихвеният процент може да се коригира предвид референтните проценти и надбавката на банката.

– Лихвата може да се променя, в зависимост от референтния процент и надбавките на кредитора.

-Банката не предвижда комисионни при превода на част от работната заплата на реципиента. Преводът става автоматично всеки месец, на една и съща дата с фиксирана сума.

– Възможност за паричен превод на трудови възнаграждения и директни еднакви ежемесечни вноски без никакви комисионни.

– Кредитът се обезпечава чрез ипотека на недвижима собственост.

– Клиентите получават Застраховките „Имущество“ и „Живот“.

– Официалният сайт на ОББ е: www.ubb.bg

Добрее да се има предвид, също така, че съществуват и кредити за рефинансиране на потребителски кредити, заеми за обединяване на задължения, като лошите кредити подлежат и на изкупуване.

krediti-online

3 thoughts on “Рефинансиране на ипотечен кредит

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *