Кредити за хора с увреждания
By:   //  Бърз кредит, Кредити по предназначение, Потребителски кредит  //  No Comment

byrzi-kreditiАко хората с увреждания могат да докажат пред банките, че получават регулярно фиксиран доход от работна заплата, пенсия или имоти, пуснати под аренда, то тези средства за някои банки са достатъчно обезпечение и те биха им отпуснали заем. Хората с увреждания имат право да получават кредити, тъй като те получават обикновено осигурителна пенсия, след категоризацията си от ТЕЛК. Когато хората с увреждания получават осигурителна пенсия по болест, банки като УниКредит Булбанк, Централна Кооперативна банка и СИ Банк биха одобрили заявка за един евентуален заем.

УниКредит Булбанк е една от банките в България, която изпъква със своята силно ориентирана социална политика. Банката се е доказала през годините като стабилно рамо, на което хората в неравностойно положение у нас могат да се облегнат. Всички нейни финансови продукти са социално ориентирани и отпускат заем на хора, които дълго време не могат да се върнат към професиите си, като майки в период на оглеждане на деца, безработни, възрастни хора и хора с увреждания. Списъкът от услуги на банката е изключително дълъг и разнообразен, а това, което отличава банката от останалите заемодатели на банковия пазар у нас е дългия период на погасяване и конкурентно ниските лихви.

Централна Кооперативна банка има широко разгърната политика на даване на заеми на пенсионери, земеделски производители, лекари, стоматолози, студенти и много други. Тя предлага възможност за събиране на бонуси и отстъпки и ниски лихви.

Си Банк е известна с това, че не изисква поръчители, както и с ясните си и прозрачни условия. Може да се възползвате от широк спектър продукти с атрактивни лихвени условия и такси. Банката дава възможност да закупуване на желани стоки за дома и шанс да  се реализират бизнес планове. Тя отпуска и оборотни средства във формата на овърдрафт или револвираща кредитна карта и безплатни финансови консултации. По всяко време клинтите могат да проверяват баланса по сметките си и вноските могат да се погасяват автоматично, без на хората с увреждания да се налага да посещават клон на банката.

krediti-online
Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 
Leave a reply